Rakennustöiden valmistuminen

Alustava hankeselvitys tehdään aluehallintovirastolle uudis- ja lisärakennushankkeista kuukauden kuluessa rakentamistöiden aloittamisesta.

Ilmoitus valmistumisesta tehdään aluehallintovirastolle Lomakkeella - Ilmoitus valmistumisesta.

Kaikista hankkeista toimitetaan aluehallintovirastolle  - Lopullinen hankeselvitys kuuden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta Lomakkeella - Hankeselvitys

 

Tietoa alueelta

Rakennustöiden aloittaminen ja valmistuminen  - Lappi ja Pohjois-Suomi

Lapin aluehallintovirasto hoitaa oppilaitosrakentamisen tehtävät myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin ja Pohjois-Suomen alueilla:

- ylitarkastaja Marjatta Huhtala puh. 0295 017 394

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty