Koulun lakkauttaminen

Toiminnan järjestäjä tekee koulun toiminnan lakkaamisesta ilmoituksen, mikäli koulutilojen rakentamiseen, peruskorjaukseen tai ostoon on saatu valtionosuutta tai -avustusta viimeisen 15 vuoden aikana.

Ilmoitus on tehtävä aluehallintovirstolle kuuden kuukauden kuluessa toiminnan lakkaamisesta. Ilmoitus tehdään Lomakkeella - Ilmoitus lakkauttamisesta.

Rakentamiseen saatua valtionapua voi joutua palauttamaan, mikäli toiminta lakkaa tai omaisuus luovutetaan pysyvästi toiselle. Palautusta ei määrätä, mikäli valtionavustuksen tai -avustuksen myöntämisestä on kulunut yli 15 vuotta.

Tilastokeskukselle toimitettu ilmoitus koulun toiminnan lakkaamisesta ei ole riittävä ilmoitus, vaan lakkautusilmoitus tulee toimittaa valtionapuviranomaiselle (aluehallintovirasto).

Tietoa alueelta

Koulun lakkauttaminen  - Lappi ja Pohjois-Suomi

Lapin aluehallintovirasto hoitaa oppilaitosrakentamisen tehtävät myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin ja Pohjois-Suomen alueilla:

- ylitarkastaja Marjatta Huhtala puh. 0295 017 394

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty

lomakkeet