Oppilaitos- ja päiväkotirakentaminen

Aluehallintovirasto voi myöntää erillistä valtionavustusta oppilaitosten ja päiväkotien investointeihin, mikäli määrärahaa on varattu valtion talousarvioon.

Avustusten hakemisesta annetaan erilliset ohjeet, kun määrärahoja tulee myönnettäväksi.

Eduskunta on hyväksynyt rahoituslain muutoksen, http://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20141410.pdf, jolla oppilaitosten perustamishankkeista on luovuttu  vuoden 2015  alusta.

Ennen vuotta 2015 valtionavustusta saaneista perustamishankkeista aluehallintovirasto tekee päätökset valtionavustuksen maksamisesta..

Aluehallintovirasto käsittelee valtionaputoiminnan lakkaamisesta johtuvat mahdolliset valtionavun palautukset.

 Perustamishankkeen valtionapuasioissa käytetään lomakkeita, jotka löytyvät sivun oikean reunan lomakkeet -kohdista

Tietoa alueelta

Oppilaitosrakentaminen  - Lappi ja Pohjois-Suomi

Lapin aluehallintovirasto hoitaa oppilaitosrakentamisen tehtävät myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin ja Pohjois-Suomen alueilla:

- ylitarkastaja Marjatta Huhtala puh. 0295 017 394

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty