› Graafinen versio

Opetus

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa opetustoimen informaatio-ohjaus- ja kehittämistehtäviä sekä edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta.

Opetustoimen tehtäviä AVIssa ovat: 

  • Peruspalvelujen saatavuuden arviointi
  • Sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset ja  oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt
  • Informaatio-ohjaus ja opetushenkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
  • Erilliset valtionavustukset oppilaitos- ja päiväkotirakentamishankkeisiin
  • Valtionavustukset osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma)
  • Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta
  • Kansainväliset asiat
  • Sivistystoimen varautumisasiat


Näet oman alueesi opetustoimen yhteyshenkilöt valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue-kohdasta oman alueesi.

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Opetustoimen yhteyshenkilöt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa:

- opetus- kulttuuritoimen vastuualueen johtaja Tuomo Laitila, puh. 0295 018 553
opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen johtaminen, suomenkielisten opetus- ja sivistystoimen asioiden koordinointi, Pohjanmaan valmius- ja varautumisasiat, Osaava-ohjelma

- ylitarkastaja Marja-Liisa Keski-Rauska, puh. 0295 018 815
suomenkieliseen varhaiskasvatukseen liittyvät ohjaus-, valvonta- ja kehittämistehtävät, suomenkieliselle varhaiskasvatushenkilöstölle järjestettävä lyhytkestoinen täydennyskoulutus, VALVIRAN ylläpitämästä rekisteristä vastaaminen suomenkielisten päiväkotien osalta, Pirkanmaa valmius- ja varautumisasiat

- ylitarkastaja Marjut Mikkola, puh. 0295 018 562
opetushenkilöstön täydennyskoulutus, Erasmus+ ja Nortplus -ohjelmien aluetiedottaja, Keski-Suomen valmius- ja varautumisasiat, monialainen sidosryhmäyhteistyö          

- opetustoimen ylitarkastaja Toni Saarivirta, puh. 0295 018 816

koulutusjohdon ja opetushenkilöstön täydennyskoulutus, koulutukseen liittyvien alueellisten kehittämisverkostojen tukeminen, peruspalvelujen arviointi sekä yhteistyö yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden arviointi- ja tutkimustiedon tuottajien kanssa, yhteistyö opettajankoulutuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa

 

Oikeusturva-asiat:    oikeusturvayksikkö

- lakimies Teemu Ronkkö, puh. 0295 018 440
Opetus-ja kulttuuritoimen kantelut

- ylitarkastaja Lea Liukku, puh.  0295 018 559
Opetus- ja kulttuuritoimen kantelut (varhaiskasvatus)

- lakimies Kreeta Pölönen, puh. 0295 018 584
Oikeusturva (valitukset, informaatio-ohjaus)        

          

- johdon assistentti, OKT vastuualueen johtajan sihteeri,  Marja-Leena Mäkelä, puh. 0295 018 565 koulujen loma-ajat, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen käytännön järjestelyt

- koulutussihteeri Sirkka Puttonen, puh. 0295 018 583
koulujen loma-ajat, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen käytännön järjestelyt

- koulutussihteeri Pirjo Jämsén-Ahonen, puh. 0295 018 545 

koulujen loma-ajat, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen käytännön järjestelyt
Osaava – kehittämishankkeiden sisällöllistä ja taloushallinnollista ohjausta ja neuvontaa.  Valtionavustusten maksamiseen sekä arviointitietojen ja valtionavustusten käytön raportointitietojen keräämiseen liittyvät tehtävät.  Arkistointivastaavan tehtävät Opetus- ja kulttuuritoimen -vastuualueella. Opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen liittyviä tehtäviä.

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa