› Graafinen versio

Opetus

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa opetustoimen informaatio-ohjaus- ja kehittämistehtäviä sekä edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta.

Opetustoimen tehtäviä AVIssa ovat: 

  • Peruspalvelujen saatavuuden arviointi
  • Sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset ja  oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt
  • Informaatio-ohjaus ja opetushenkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
  • Erilliset valtionavustukset oppilaitos- ja päiväkotirakentamishankkeisiin
  • Valtionavustukset osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma)
  • Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta
  • Kansainväliset asiat
  • Sivistystoimen varautumisasiat


Näet oman alueesi opetustoimen yhteyshenkilöt valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue-kohdasta oman alueesi.

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Opetustoimen yhteyshenkilöt Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

vastuualueen johtaja, lakimies Esko Lukkarinen, puh. 0295 018 089
- oikeusturva ja opettajien täydennyskoulutus

opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, puh. 0295 018 077
- opettajien täydennyskoulutus, Osaava-ohjelma, oikeusturva

ylitarkastaja Raija Kinnunen, puh. 0295 018 078
- peruspalvelujen arviointi, oikeusturva, koulutustilastot

koulutussuunnittelija Riku Santala, puh. 0295 018 107
- koulutustilaisuuksien järjestelyt, koulujen yhteystiedot

kehittämispäällikkö Ulla Peltola, puh. 0295 018 101
- varhaiskasvatus, opetustoimen kantelut,

opetustoimen ylitarkastaja Mikko Helasvuo, puh. 0295 018 301
- oppilaitosten ja päiväkotien rakentamisasiat ja turvallisuus, valmius- ja varautumisasiat, oikeusturva

osastosihteeri Tiina Kaijanen, puh. 0295 018 303
- oppilaitosrakentamisen asioiden valmistelu ja talousasiat

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty