› Graafinen versio

Opetus

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa opetustoimen informaatio-ohjaus- ja kehittämistehtäviä sekä edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta.

Opetustoimen tehtäviä AVIssa ovat: 

  • Peruspalvelujen saatavuuden arviointi
  • Sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset ja  oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt
  • Informaatio-ohjaus ja opetushenkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
  • Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta
  • Kansainväliset asiat
  • Sivistystoimen varautumisasiat


Näet oman alueesi opetustoimen yhteyshenkilöt valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue-kohdasta oman alueesi.

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Opetustoimen yhteyshenkilöt Etelä-Suomen aluehallintovirastossa:

ylitarkastaja Satu Kilpinen, puh. 0295 016 194, lasten päivähoito, varhaiskasvatus

ylitarkastaja Heli Söderqvist, puh. 0295 016 244,  lasten päivähoito, varhaiskasvatus

ylitarkastaja Virve Smarzoch, puh. 0295 016 205, OSAAVA-ohjelma, opetushenkilöstön täydennyskoulutus, kansainvälinen yhteistyö, CIMO:n tiedotus, lähialueyhteistyö

ylitarkastaja Marjo Mäkelä, puh. 0295 016 556, oppilaitos- ja päiväkotirakentaminen

suunnittelija Ann-Christin Mitts, puh. 0295 016 168, opetushenkilöstön täydennyskoulutus

osastosihteeri Susanna Schultz, puh. 0295 016 203, opetushenkilöstön täydennyskoulutus

erikoissuunnittelija Tiina Mäkitalo, puh. 0295 016 173, peruspalvelujen arviointi, opetustoimen valmius- ja varautumisasiat

ylitarkastaja Asta Sark, puh. 0295 016 202, opetustoimen yksikön päällikkö

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty