› Graafinen versio

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia, sille erikseen säädettyjä, opetuksen, varhaiskasvatuksen sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtäviä omalla alueellaan. Kunnat vastaavat paikallisesti näiden tehtävien järjestämisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia tehtäviä AVIssa ovat

  • peruspalvelujen saatavuuden arviointi
  • sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset, lausunnot sekä oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt
  • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen informaatio-ohjaus ja lyhytkestoinen täydennyskoulutus
  • valtionavustukset opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen kehittämishankkeisiin
  • erilliset valtionavustukset oppilaitos- ja päiväkotirakentamishankkeisiin
  • valtionavustukset liikunta- ja kirjastorakentamishankkeisiin
  • varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta
  • kansainväliset asiat
  • varautumisasiat

Aluehallintovirastoilla on yksi ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa. Palveluyksikön tehtävänä on hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen koulutustoimen tehtävät perustamishankkeita koskevia tehtäviä lukuun ottamatta. Lisäksi palveluyksikkö toimii asiantuntijana ruotsinkielistä väestöä koskevissa, kirjastotoimeen ja oppilaitosten perustamishankkeisiin liittyvissä asioissa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) toimialaan kuuluvissa koulutukseen ja osaamiseen liittyvissä asioissa.

AVI tekee yhteistyötä alueen ELY-keskusten kanssa peruspalvelujen arvioinnissa, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksessa sekä maahanmuuttajien kotouttamisasioissa.

Näet oman AVI-alueesi opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen henkilöstön valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta oman alueesi.

Lue lisää Minimoi

Tietoa alueelta

Matka-avustukset nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoihin ulkomaille 2016

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa nuorten kulttuuriryhmien ulkomaille suuntautuvia esiintymismatkoja koskevat valtionavustukset haettaviksi. Vuonna 2016 avustetaan alle 29-vuotiaiden nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoja Suomesta ulkomaille. Avustuksen tulee ensisijaisesti kohdentua nuorten matkustamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Avustusten hakijoina voivat olla kunnat, yhteisöt tai vapaat nuorten ryhmät. 

Tukea voidaan myöntää 31.3.2017 mennessä toteutettaville esiintymismatkoille. Hakuaika päättyy perjantaina 12.8.2016 klo 16.15, jolloin hakemuksen liitteineen tulee olla Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamossa Hämeenlinnassa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa avustuskäsittelyn koko maan osalta.

Hakuohjeet ja –lomakkeet tästä linkistä , alasivut: Nuoriso, Kansainvälinen toiminta ja lähialueyhteistyö

Lisätietoja: Kaija Blom, suunnittelija, p. 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa