› Graafinen versio

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia, sille erikseen säädettyjä, opetuksen, varhaiskasvatuksen sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtäviä omalla alueellaan. Kunnat vastaavat paikallisesti näiden tehtävien järjestämisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia tehtäviä AVIssa ovat

  • peruspalvelujen saatavuuden arviointi
  • sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset, lausunnot sekä oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt
  • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen informaatio-ohjaus ja lyhytkestoinen täydennyskoulutus
  • valtionavustukset opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen kehittämishankkeisiin
  • erilliset valtionavustukset oppilaitos- ja päiväkotirakentamishankkeisiin
  • valtionavustukset liikunta- ja kirjastorakentamishankkeisiin
  • varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta
  • kansainväliset asiat
  • varautumisasiat

Aluehallintovirastoilla on yksi ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa. Palveluyksikön tehtävänä on hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen koulutustoimen tehtävät perustamishankkeita koskevia tehtäviä lukuun ottamatta. Lisäksi palveluyksikkö toimii asiantuntijana ruotsinkielistä väestöä koskevissa, kirjastotoimeen ja oppilaitosten perustamishankkeisiin liittyvissä asioissa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) toimialaan kuuluvissa koulutukseen ja osaamiseen liittyvissä asioissa.

AVI tekee yhteistyötä alueen ELY-keskusten kanssa peruspalvelujen arvioinnissa, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksessa sekä maahanmuuttajien kotouttamisasioissa.

Näet oman AVI-alueesi opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen henkilöstön valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta oman alueesi.

Lue lisää Minimoi

Tietoa alueelta

Tutustu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Opetus- ja kulttuuritoimen koulutuksiin ja tapahtumiin https://www.avi.fi/web/avi/pstaykkari


Veijo Kosola, johtaja, 0295 017 570
Tiina Pirinen, osastosihteeri, 0295 017 545

Opetus ja kasvatus
Jyri Ulvinen
0295 017 525

Sirpa Kova
0295 017 557

Kirjasto
Merja Kummala-Mustonen
0295 017 552

Virpi Haverinen
0295 017 565

Liikunta
Ulla Silventoinen
0295 017 663

Virpi Haverinen
0295 017 565

Nuoriso
Kirsi-Marja Stewart
0295 017 652

Virpi Haverinen
0295 017 565

Tapio Taskinen


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa