› Graafinen versio

Opetus

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa opetustoimen informaatio-ohjaus- ja kehittämistehtäviä sekä edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja peruspalvelujen saatavuutta.

Opetustoimen tehtäviä AVIssa ovat: 

  • Peruspalvelujen saatavuuden arviointi
  • Sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset ja  oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt
  • Informaatio-ohjaus ja opetushenkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
  • Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta
  • Kansainväliset asiat
  • Sivistystoimen varautumisasiat


Näet oman alueesi opetustoimen yhteyshenkilöt valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue-kohdasta oman alueesi.

Tietoa alueelta

Opetustoimen yhteyshenkilöt Itä-Suomen aluehallintovirastossa:

opetustoimen ylitarkastaja Johanna Albert, puh. 0295 016 889
- kansainväliset asiat, opetushenkilöstön täydennyskoulutus, OSAAVA-ohjelma, päivähoidon valvonta

opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, puh. 0295 016 917
- opetushenkilöstön täydennyskoulutus, OSAAVA-ohjelma, sivistystoimen valmiusasiat

ylitarkastaja Anu Liljeström, puh 0295 016 224
- varhaiskasvatuksen ohjaus, valvonta ja varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstön täydennyskoulutus, alueellinen turvallisuusverkosto

ylitarkastaja Johanna Rantala, puh. 0295 016 506
- hallintokantelut, valitukset


Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty