Omavalvonta

Vähittäismyynnin omavalvonnalla tarkoitetaan kauppiaan ja hänen henkilöstönsä omaa alkoholijuomien myynnin ja valvonnan suunnittelua. Omavalvonnalla voidaan parantaa toiminnan laatua ja pienentää epäkohtien syntymisen riskiä.

Vähittäismyynnin omavalvonnalla toteutetaan alkoholilain tavoitteita suunnittelemalla ennakkoon toimintatavat alkoholilain säädösten noudattamiseksi. Omavalvonnalla voidaan estää alaikäisiä saamasta alkoholijuomia liikkeestä sekä ehkäistä aikuisten liiallisesta alkoholinkäytöstä aiheutuvia haittoja ja häiriöitä.

Vähittäismyynnin omavalvonnan suunnitteluun on käytettävissä Valviran internetsivuilla julkaistu Vähittäismyynnin omavalvontaopas, jonka avulla voidaan kartoittaa alkoholijuomien myyntiin liittyvät riskit ja häiriötilanteet. Tämän jälkeen suunnitellaan toimintatavat häiriötilanteissa ja alkoholijuomien myynnin järjestelyt niin, että mahdollisia ongelmia pystytään ehkäisemään ennakolta. Suunnitelman toteuttamisen ja kehittämisen apuvälineenä käytetään Omavalvontasuunnitelma -lomaketta.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa