Omavalvonta

Anniskelun omavalvonnalla tarkoitetaan ravintolan omaa anniskelun ja valvonnan suunnittelua. Ravintolan omavalvonnalla voidaan parantaa toiminnan laatua ja pienentää epäkohtien syntymisen riskiä. Samalla voidaan lisätä asiakkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta ravintolassa.

Anniskelun omavalvonnalla on keskeinen merkitys alkoholirikkomusten ehkäisyssä. Suunnitelman kautta luvanhaltija ja henkilökunta kykenevät ennakoimaan ja ehkäisemään erilaisia ongelmatilanteita, kuten estämään alaikäisiä saamasta alkoholijuomia ravintolassa sekä minimoimaan liiallisesta alkoholinkäytöstä aiheutuvat haitat ja häiriöt.

Anniskelun omavalvonnan suunnitteluun on käytettävissä Valviran internetsivuilla julkaistu Anniskelun omavalvontaopas, jonka  avulla voi kartoittaa ravintolan anniskeluun liittyvät riskit ja uhkatekijät. Tämän jälkeen suunnitellaan toiminta ja tilojen käyttö niin, että mahdollisia ongelmia pystytään ehkäisemään ennakolta. Suunnitelman toteuttamisen ja kehittämisen apuvälineenä käytetään Omavalvontasuunnitelma -lomaketta.

Erityistä huomiota omavalvontasuunnitelmassa tulisi kiinnittää vakavien alkoholirikkomusten ehkäisyyn, kuten alaikäisiin ja päihtyneisiin asiakkaisiin. Omavalvontasuunnitelmaa on hyvä käyttää myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa