Oikeusturvatehtävät

Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista kaikessa toiminnassaan.

Varsinaisia AVIn oikeusturvatehtäviä ovat muun muassa

  • laissa erikseen säädettyjen valitusten ja oikaisupyyntöjen käsitteleminen
  • kantelujen käsitteleminen
  • yhteisön kokouksen koollekutsumisen oikeuttaminen
  • yhteisön  toiminnantarkastajan määrääminen
  • erityisen tarkastuksen määrääminen laissa erikseen säädetyille yhteisöille
  • maksutalletusten vastaanottaminen ja vakuuden asettaminen
  • asuntokauppalain mukaisten turva-asiakirjojen säilyttäminen
  • laissa erikseen säädettyjen asukasdemokratiaan liittyvien tehtävien hoitaminen
  • osakaskuntien sääntöjen vahvistaminen
Päivitetty