Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista kaikessa toiminnassaan. AVIn oikeusturvayksikössä hoidetaan AVIlle useissa laeissa säädettyjä erityistehtäviä, jotka koskevat oikeusturvan toteutumista muun muassa kunnissa ja eri yhteisöissä.

Varsinaisia AVIn oikeusturvayksikön tehtäviä ovat muun muassa

  • laissa erikseen säädettyjen valitusten ja oikaisupyyntöjen käsitteleminen
  • kantelujen käsitteleminen
  • yhteisön kokouksen koollekutsumisen oikeuttaminen
  • yhteisön toiminnantarkastajan määrääminen
  • erityisen tarkastuksen määrääminen laissa erikseen säädetyille yhteisöille
  • maksutalletusten vastaanottaminen ja vakuuden asettaminen
  • asuntokauppalain mukaisten turva-asiakirjojen säilyttäminen
  • laissa erikseen säädettyjen asukasdemokratiaan liittyvien tehtävien hoitaminen
  • osakaskuntien sääntöjen vahvistaminen

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa