Oikeusturva - Opetus

Aluehallintovirasto (AVI) käsittelee sivistystoimen kantelut ja oikaisuvaatimukset sekä arvioi niiden pohjalta alueen oikeusturvan tilaa ja toteutumista yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan näkökulmasta.

AVI antaa näihin tehtäviin liittyvää koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. 

Lainsäädännön mukaan koulutuksen järjestäjällä on ensisijainen vastuu oppilaiden ja opetushenkilöstön oikeusturvan toteutumisesta. Oppilaiden oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty koulutuksen lainsäädännössä.

Tietoa alueelta

Oikeusturvan yhteyshenkilöt Lounais-Suomen aluehallintovirastossa:

  • lakimies Esko Lukkarinen, puh. 0295 018 089
  • opetustoimen ylitarkastaja Mikko Helasvuo, puh. 0295 018 301
  • opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, puh. 0295 018 077
  • kehittämispäällikkö Ulla Peltola, puh. 0295 018 101
  • lakimies Petri Vanhanen, puh. 0295 018 199

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty