Osaava - Ohjeet ja lomakkeet

Osaava-ohjelman mukaisia uusia valtionavustuksia ei enää myönnetä.

Rahoituskautta 2016-2017 koskevat lomakkeet löytyvät seuraavista asiakirjoista, suomi.fi/työhuone -palvelusta:

Hakuohje ja hakulomake
OSAAVA-kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas

Osaava-ohjelman hyviä käytänteitä -julkaisu. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.

Kehittämishankkeen seurannan ja arvioinnin lomakkeet:

Laadullinen arviointitieto kootaan verkkokyselyohjelmalla (Webropol).  Aluehallintovirasto (AVI) lähettää sähköpostilla hankkeen vastuuhenkilölle kyselyyn johtavan linkin. Kyselyyn kootaan hankkeen ohjausryhmän, verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden yhteisesti tuottama arviointitieto hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä Osaava-ohjelman mukaisten tavoitteiden toteutumisesta.

Näet oman alueesi Osaava-ohjelman yhteyshenkilöt valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue-kohdasta oma alueesi.

 

Tietoa alueelta

 

Osaava-ohjelman yhteyshenkilö Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa:

Opetustoimen ylitarkastaja Toni Saarivirta, puh. 0295 018 816

Koulutussihteeri Pirjo Jämsen-Ahonen, puh. 0295 018 545

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty