› Graafinen versio

Nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyö

Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeille. Avustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, säätiö, yhdistys tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustuksilla edistetään nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vahvistetaan nuorten yhteisöllisyyttä ja toimintamahdollisuuksien saavutettavuutta. Avustusta voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan enintään kolme vuotta kestäviin hankkeisiin.

Nuorisolain mukaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat osa kunnan nuorisotyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että kaikki nuoret ovat tieto- ja neuvontapalvelujen piirissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä annetaan laadukasta, luotettavaa ja maksutonta ohjausta erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kautta tuetaan nuorten kehitystä ja vahvistetaan heidän osallisuutta ja elämänhallintaa. Keskeistä on nuorten osallistuminen työn sisältöjen kehittämiseen sekä monialainen yhteistyö.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti tarjoaa tieto- ja neuvontatyön avustusta hakeville sisällöllistä neuvontaa, ja vastaavasti digitaalisen nuorisotyön kehittämiskeskus Verke tarjoaa hankkeen sisältöön liittyvää tukea digitaalisen nuorisotyön avustusta hakeville. Hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä Koordinaattiin tai Verkeen hakuvaiheessa.

 

Valtionavustukset nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyöhön vuonna 2019

 

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 112 000 euroa valtionavustusta nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen ja digitaalisen nuorisotyön hankkeisiin. Hankkeiden avustamisen tavoitteena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Samalla hankkeet kehittävät nuorisotyön toimialan sisältöjä.

Avustetut hankkeet 2018:

Joensuun kaupunki                                                    22 350 €

Lapinlahden kunta                                                      31 742 €

Pieksämäen kaupunki                                               12 744 €

Savonlinnan kaupunki                                                25 000 €

Siilinjärven kunta                                                         18 789 €

Suonenjoen kaupunki                                                 1 375 €

 

Lisätietoja
nuorisotoimen ylitarkastaja Henri Alho, p. 0295 016 517, etunimi.sukunimi@avi.fi,
Itä-Suomen aluehallintovirasto

 


Päivitetty

muualla verkossa

LOMAKKEET

Lomakkeet (avi.fi)

Oikopolut

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa