› Graafinen versio

Nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyö

Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeille. Avustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, säätiö, yhdistys tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustuksilla edistetään nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vahvistetaan nuorten yhteisöllisyyttä ja toimintamahdollisuuksien saavutettavuutta. Avustusta voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan enintään kolme vuotta kestäviin hankkeisiin.

Nuorisolain mukaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat osa kunnan nuorisotyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että kaikki nuoret ovat tieto- ja neuvontapalvelujen piirissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä annetaan laadukasta, luotettavaa ja maksutonta ohjausta erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kautta tuetaan nuorten kehitystä ja vahvistetaan heidän osallisuutta ja elämänhallintaa. Keskeistä on nuorten osallistuminen työn sisältöjen kehittämiseen sekä monialainen yhteistyö.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti tarjoaa tieto- ja neuvontatyön avustusta hakeville sisällöllistä neuvontaa, ja vastaavasti digitaalisen nuorisotyön kehittämiskeskus Verke tarjoaa hankkeen sisältöön liittyvää tukea digitaalisen nuorisotyön avustusta hakeville. Hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä Koordinaattiin tai Verkeen hakuvaiheessa.

Haku alkaa 6.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16:15.

Tiedot avustuksesta ja hakuohje (pdf) (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Tänä syksynä AVIt siirtyvät sähköisten lomakkeiden käyttöön. Lomakkeet löytyvät hakuaikojen puitteissa osoitteesta:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/

Koulutusta ja opastusta uuden järjestelmän käytöstä on tarjolla seuraavasti:

Koulutusvideo (60 min)

Tekninen ohje (7 min)

Ohje aiemmin tallennetun hakemuksen muokkaamiseen (2 min)

Tämän syksyn nuorisotoimen ja liikuntatoimen valtionavustusten haussa kokeillaan chat-palvelua asiakkaiden auttamisessa. Nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön valtionavustusten hakemisesta voi esittää kysymyksiä 11.-15.12 klo 13–16..

Chattiin pääsee AVIen nettisivuilta kohdasta Asioi verkossa.

 

Lue lisää Minimoi

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

LOMAKKEET

Oikopolut

Valtionavustusten sähköinen haku

muualla verkossa