› Graafinen versio

Nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyö

Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeille. Avustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, säätiö, yhdistys tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustuksilla edistetään nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vahvistetaan nuorten yhteisöllisyyttä ja toimintamahdollisuuksien saavutettavuutta. Avustusta voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan enintään kolme vuotta kestäviin hankkeisiin.

Valtionavustushakemuksen vuodelle 2018 on oltava aluehallintovirastossa (AVI) viimeistään 15. joulukuuta 2017 klo 16.15.

Nuorisolain mukaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat osa kunnan nuorisotyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että kaikki nuoret ovat tieto- ja neuvontapalvelujen piirissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä annetaan laadukasta, luotettavaa ja maksutonta ohjausta erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kautta tuetaan nuorten kehitystä ja vahvistetaan heidän osallisuutta ja elämänhallintaa. Keskeistä on nuorten osallistuminen työn sisältöjen kehittämiseen sekä monialainen yhteistyö.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti tarjoaa tieto- ja neuvontatyön tekijöille tuki- ja koulutuspalveluita. Lisäksi Koordinaatti vastaa Nuortenideat.fi -verkkovaikuttamispalvelun koordinoinnista. Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisia nuorisotyön palveluja, menetelmiä ja toimintamuotoja, joissa hyödynnetään digitaalista teknologiaa ja mediaa.

Lue lisää Minimoi

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

LOMAKKEET