› Graafinen versio

Nuoriso

Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisiä tehtäviä ovat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolosuhteiden arviointi ja kehittäminen alueellisella tasolla.

-    nuorisotoimen harkinnanvaraiset valtionavustukset, lausunnot sekä hakijoiden ohjaus ja neuvonta
-    valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2017 -2019 alueellinen koordinaatio
-    nuorten työpajatoiminnan kehittäminen
-    lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen
-    monialaisen viranomaisyhteistyön, etsivän nuorisotyön, nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, lasten ja nuorten osallistumisjärjestelmien sekä verkkonuorisotyön alueellinen kehittäminen ja paikallinen tukeminen
-    nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi
-    nuorisotoimen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
-    nuorisotoimen kansainvälinen yhteistyö

 

 

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto - Nuoriso

Lisätietoja:

Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819

Nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, puh. 0295 018 817
Nuorisotoimen ylitarkastaja Annika Kattilakoski, puh. 0295 018 817 (virkavapaalla)

Ylitarkastaja Simo Luukkainen, puh. 0295 018 824


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa