› Graafinen versio

Nuoriso

Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisiä tehtäviä ovat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolosuhteiden arviointi ja kehittäminen alueellisella tasolla.

-    nuorisotoimen harkinnanvaraiset valtionavustukset, lausunnot sekä hakijoiden ohjaus ja neuvonta
-    valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2017 -2019 alueellinen koordinaatio
-    nuorten työpajatoiminnan kehittäminen
-    lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen
-    monialaisen viranomaisyhteistyön, etsivän nuorisotyön, nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, lasten ja nuorten osallistumisjärjestelmien sekä verkkonuorisotyön alueellinen kehittäminen ja paikallinen tukeminen
-    nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi
-    nuorisotoimen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
-    nuorisotoimen kansainvälinen yhteistyö


 

Valtionavustukset

 

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston nuorisotoimen yhteystiedot:

 

Kulttuuriyksikön päällikkö Sanna Puura, p. 0295 016 561

Suunnittelija Kaija Blom, p. 0295 016 265

  • valtionavustukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan, valtionavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja paikallistason kansainväliseen toimintaan, valtionavustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä digitaaliseen nuorisotyöhön, täydennyskoulutus

Ylitarkastaja Tiina Mattila, p. 0295 016 555

  • nuorten työpajojen valtionavustukset, etsivän nuorisotyön valtionavustukset, täydennyskoulutus

Ylitarkastaja Mari Puhakka, p. 0295 016 560,

  • valtionavustukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan, valtionavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja paikallistason kansainväliseen toimintaan, täydennyskoulutus, Nuori Kulttuuri -aluetapahtumat

Ylitarkastaja Liisa Sahi, p. 0295 016 563,

  • etsivän nuorisotyön valtionavustukset, nuorten ohjaus- ja palveluverkostot, nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi, hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä, täydennyskoulutus

 

Sähköpostiosoitteet: nimi.sukunimi@avi.fi

 

Nuorisotakuu

Nuorisotakuun toteuttamiseksi tehdään alueellista yhteistyötä Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten kanssa mm. järjestämällä seudullisia tilaisuuksia sekä koulutusta.

 


Päivitetty