› Graafinen versio

Nuoriso

Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisiä tehtäviä ovat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolosuhteiden arviointi ja kehittäminen alueellisella tasolla.

-    nuorisotoimen harkinnanvaraiset valtionavustukset, lausunnot sekä hakijoiden ohjaus ja neuvonta
-    lapsi- ja nuorisopolitiikan (LANUKE) alueellinen koordinaatio
-    nuorten työpajatoiminnan kehittäminen
-    lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen
-    monialaisen viranomaisyhteistyön, etsivän nuorisotyön, nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, lasten ja nuorten osallistumisjärjestelmien sekä verkkonuorisotyön alueellinen kehittäminen ja paikallinen tukeminen
-    nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi
-    nuorisotoimen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
-    nuorisotoimen kansainvälinen yhteistyö

CHAT-palvelukokeilu 

Tämän syksyn nuorisotoimen valtionavustusten haussa kokeillaan chat-palvelua asiakkaiden auttamisessa. Chattiin pääsee AVIen nettisivuilta kohdasta Asioi verkossa  (http://www.avi.fi/web/avi/asioi-verkossa). 

Valtionavustuksiin liittyviä kysymyksiä voi esittää liittyen:

  • nuorten työpajatoiminta 24.-30.11.
  • nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyö 11.-15.12.
  • lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 11.-15.12.

Chatissa asiakkaita palvellaan klo 13-16. Muuna aikana voit jättää viestin chatin kautta. Vastaamme viesteihin mahdollisimman pian..

Chat-kokeilun tavoitteena on tukea asiakkaita hakemusten laadinnassa uudessa asiointipalvelussa. Chatissa asiakas asioi lähtökohtaisesti anonyymisti, mutta halutessaan hän voi kertoa yhteystietonsa ja saada mahdollisia tarkennuksia esittämiinsä kysymyksiin sähköpostitse tai puhelimitse.

Avustuksia on tähän asti haettu pääosin paperi- ja pdf-lomakkeilla. Tänä syksynä AVIt ovat ottaneet käyttöön sähköisen valtionavustusten hakujärjestelmän kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen valtionavustusten haussa.

Uudessa hakujärjestelmässä (Aluehallinnon asiointipalvelu - https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi) hakijat kirjautuvat järjestelmään omilla tunnuksillaan (esim. verkkopankki tai mobiilivarmenne) ja laativat hakemuksen sähköisesti organisaationsa puolesta. Kun hakemus on valmis ja lähetetty virastolle, kirjautuu se välittömästi saapuneeksi. Erikseen paperilla tai sähköpostilla toimitettua hakemusta ei tarvita.

Lisätietoja: ylitarkastaja Antti Seppänen, etunimi.sukunimi@avi.fi, puh. 0295 016 354

 

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston nuorisotoimen yhteystiedot:

 

Kulttuuriyksikön päällikkö Sanna Puura, p. 0295 016 561

Suunnittelija Kaija Blom, p. 0295 016 265

  • Nuorisotakuu, nuorisotoimen arviointi- ja seurantatiedon kokoaminen, kv-matka-avustukset nuorten kulttuuriryhmille v. 2016

Suunnittelija Tiina Mattila, p. 0295 016 555

  • nuorten työpajojen valtionavustukset, täydennyskoulutus

Suunnittelija Mari Puhakka, p. 0295 016 560,

  • valtionavustukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan, täydennyskoulutus, Nuori Kulttuuri -aluetapahtumat

Ylitarkastaja Liisa Sahi, p. 0295 016 563,

  • etsivän nuorisotyön valtionavustukset, nuorten ohjaus- ja palveluverkostot; täydennyskoulutus, nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi

 

Sähköpostiosoitteet: nimi.sukunimi@avi.fi

 

Nuorisotakuu

Nuorisotakuun toteuttamiseksi tehdään alueellista yhteistyötä Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten kanssa mm. järjestämällä seudullisia tilaisuuksia sekä koulutusta.

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa