› Graafinen versio

Nuoriso

Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisiä tehtäviä ovat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolosuhteiden arviointi ja kehittäminen alueellisella tasolla.

-    nuorisotoimen harkinnanvaraiset valtionavustukset, lausunnot sekä hakijoiden ohjaus ja neuvonta
-    valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2017 -2019 alueellinen koordinaatio
-    nuorten työpajatoiminnan kehittäminen
-    lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen
-    monialaisen viranomaisyhteistyön, etsivän nuorisotyön, nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, lasten ja nuorten osallistumisjärjestelmien sekä verkkonuorisotyön alueellinen kehittäminen ja paikallinen tukeminen
-    nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi
-    nuorisotoimen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
-    nuorisotoimen kansainvälinen yhteistyö


Monialainen yhteistyö ohjaus- ja palveluverkostoissa

Aluehallintovirastot keräävät tietoa kuntien nuorisotyön palveluiden tilasta säännöllisin väliajoin sekä arvioivat kunnille asetettujen lakisääteisten tehtävien toteutumista. Keväällä 2018 arvioidaan vuonna 2017 voimaan tulleen nuorisolain (1285/2016) 9 §:ssä säädetyn Monialaisen yhteistyön toteutumista kunnissa. 

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostot sekä nuorisotyön palvelujen kattavuus vuonna 2017 -niminen kysely on lähetetty kuntien nuorisotoimesta vastaaville viranomaisille huhtikuussa 2018. Kyselyssä selvitetään monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan lisäksi kuntien nuorisotyön palvelujen kattavuutta.

Arvioinnin tavoitteena on selvittää monialaisen yhteistyöverkoston roolia ja toimintaa kaikkien kunnan nuorten asioiden edistämisessä ja nuorten palveluiden kehittämisessä. Kyselyn tuloksista laaditaan raportti ja osa tuloksista julkistetaan myös nuorisotilastot.fi -sivustolla.

Kyselyyn pääsee tutustumaan tästä linkistä:

https://www.avi.fi/documents/10191/2098389/Nuorten_palveluverkostot_2017

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston nuorisotoimen yhteystiedot:

 

Kulttuuriyksikön päällikkö Sanna Puura, p. 0295 016 561

Suunnittelija Kaija Blom, p. 0295 016 265

  • valtionavustukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan, valtionavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja paikallistason kansainväliseen toimintaan, valtionavustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä digitaaliseen nuorisotyöhön, täydennyskoulutus

Ylitarkastaja Tiina Mattila, p. 0295 016 555

  • nuorten työpajojen valtionavustukset, etsivän nuorisotyön valtionavustukset, täydennyskoulutus

Ylitarkastaja Mari Puhakka, p. 0295 016 560,

  • valtionavustukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan, valtionavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja paikallistason kansainväliseen toimintaan, täydennyskoulutus, Nuori Kulttuuri -aluetapahtumat

Ylitarkastaja Liisa Sahi, p. 0295 016 563,

  • etsivän nuorisotyön valtionavustukset, nuorten ohjaus- ja palveluverkostot, nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi, hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä, täydennyskoulutus

 

Sähköpostiosoitteet: nimi.sukunimi@avi.fi

 

Nuorisotakuu

Nuorisotakuun toteuttamiseksi tehdään alueellista yhteistyötä Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten kanssa mm. järjestämällä seudullisia tilaisuuksia sekä koulutusta.

 


Päivitetty