› Graafinen versio

Nuoriso

Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisiä tehtäviä ovat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolosuhteiden arviointi ja kehittäminen alueellisella tasolla.

-    nuorisotoimen harkinnanvaraiset valtionavustukset, lausunnot sekä hakijoiden ohjaus ja neuvonta
-    valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2017 -2019 alueellinen koordinaatio
-    nuorten työpajatoiminnan kehittäminen
-    lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen
-    monialaisen viranomaisyhteistyön, etsivän nuorisotyön, nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, lasten ja nuorten osallistumisjärjestelmien sekä verkkonuorisotyön alueellinen kehittäminen ja paikallinen tukeminen
-    nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi
-    nuorisotoimen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
-    nuorisotoimen kansainvälinen yhteistyö


 

Valtionavustukset

 

Tietoa alueelta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston nuorisotoimen yhteystiedot:

Kulttuuriyksikön päällikkö Sanna Puura, p. 0295 016 561

Suunnittelija Kaija Blom, p. 0295 016 265

 • valtionavustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä digitaaliseen nuorisotyöhön
 • valtionavustukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme)
 • valtionavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja paikallistason kansainväliseen toimintaan (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme)
 • täydennyskoulutus

Ylitarkastaja Tiina Mattila, p. 0295 016 555

 • nuorten työpajojen valtionavustukset
 • etsivän nuorisotyön valtionavustukset (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme)
 • täydennyskoulutus

Suunnittelija Kati Myyryläinen, p. 0295 016 466

 • täydennyskoulutus

Ylitarkastaja Mari Puhakka, p. 0295 016 560

 • valtionavustukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan (Uusimaa)
 • valtionavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja paikallistason kansainväliseen toimintaan (Uusimaa)
 • täydennyskoulutus
 • Nuori Kulttuuri -aluetapahtumat

Ylitarkastaja Liisa Sahi, p. 0295 016 563 (virkavapaalla 13.9.-9.12.2018)

 • etsivän nuorisotyön valtionavustukset (Uusimaa) 
 • nuorten ohjaus- ja palveluverkostot 
 • nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi
 • hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä
 • täydennyskoulutus

Sähköpostiosoitteet: nimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty