Nuoriso

Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisiä tehtäviä ovat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu ja elinolosuhteiden arviointi ja kehittäminen alueellisella tasolla

nuorisotoimen harkinnanvaraiset valtionavustukset, lausunnot sekä hakijoiden ohjaus ja neuvonta
-    lapsi- ja nuorisopolitiikan (LANUKE) alueellinen koordinaatio
-    nuorten työpajatoiminnan kehittäminen
-    lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen
-    monialaisen viranomaisyhteistyön, etsivän nuorisotyön, nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, lasten ja nuorten osallistumisjärjestelmien sekä verkkonuorisotyön alueellinen kehittäminen ja paikallinen tukeminen
-    nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi
-    nuorisotoimen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
-    nuorisotoimen kansainvälinen yhteistyö
 

Tietoa alueelta

Nuoriso - Lappi

Yhteystiedot

nuorisotoimen ylitarkastaja Seija Kähkönen, virkavapaalla 30.10.2014 asti
sijainen Anitta Jaakola p. 0295 017 397

erikoissuunnittelija Marja Hanni, virakavapaalla 24.9. 2015 asti
sijainen Kristiina Anttila p. 0295 017 393

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.lappi@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 017 300