Nuoriso

Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisiä tehtäviä ovat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu ja elinolosuhteiden arviointi ja kehittäminen alueellisella tasolla

nuorisotoimen harkinnanvaraiset valtionavustukset, lausunnot sekä hakijoiden ohjaus ja neuvonta
-    lapsi- ja nuorisopolitiikan (LANUKE) alueellinen koordinaatio
-    nuorten työpajatoiminnan kehittäminen
-    lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen
-    monialaisen viranomaisyhteistyön, etsivän nuorisotyön, nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, lasten ja nuorten osallistumisjärjestelmien sekä verkkonuorisotyön alueellinen kehittäminen ja paikallinen tukeminen
-    nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi
-    nuorisotoimen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
-    nuorisotoimen kansainvälinen yhteistyö
 

Tietoa alueelta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston nuorisotoimen yhteystiedot:

 

Kulttuuriyksikön päällikkö Sanna Puura, p. 0295 016 561

Suunnittelija Tiina Mattila, p. 0295 016 555

  • nuorten työpajojen valtionavustukset, täydennyskoulutus

Suunnittelija Mari Puhakka, p. 0295 016 560,

  • valtionavustukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan, täydennyskoulutus, Nuori Kulttuuri -aluetapahtumat

Ylitarkastaja Liisa Sahi, p. 0295 016 563,

  • etsivän nuorisotyön valtionavustukset, nuorten ohjaus- ja palveluverkostot; täydennyskoulutus, nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi

 

Sähköpostiosoitteet: nimi.sukunimi@avi.fi

 

Nuorisotakuu

Nuorisotakuun toteuttamiseksi tehdään alueellista yhteistyötä Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten kanssa mm. järjestämällä seudullisia tilaisuuksia sekä koulutusta.

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa