Nuoriso

Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisiä tehtäviä ovat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu ja elinolosuhteiden arviointi ja kehittäminen alueellisella tasolla

nuorisotoimen harkinnanvaraiset valtionavustukset, lausunnot sekä hakijoiden ohjaus ja neuvonta
-    lapsi- ja nuorisopolitiikan (LANUKE) alueellinen koordinaatio
-    nuorten työpajatoiminnan kehittäminen
-    lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen
-    monialaisen viranomaisyhteistyön, etsivän nuorisotyön, nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, lasten ja nuorten osallistumisjärjestelmien sekä verkkonuorisotyön alueellinen kehittäminen ja paikallinen tukeminen
-    nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi
-    nuorisotoimen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
-    nuorisotoimen kansainvälinen yhteistyö
 

Tietoa alueelta

Nuorisotoimen yhteyshenkilöt Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

 

nuorisotoimen ylitarkastaja Erik Häggman, puh. 0295 018 302 (Pori)
- nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, lähialueyhteistyö, nuorisotoimen hankkeet, nuorisotyön kehittäminen, peruspalvelujen arviointi, kansainväliset asiat

nuorisotoimentarkastaja Arja Randell, puh. 0295 018 305
- lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta, nuorisotoimen valmistelu- ja talousasiat


sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi