Nuoriso

Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisiä tehtäviä ovat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu ja elinolosuhteiden arviointi ja kehittäminen alueellisella tasolla.

nuorisotoimen harkinnanvaraiset valtionavustukset, lausunnot sekä hakijoiden ohjaus ja neuvonta
-    lapsi- ja nuorisopolitiikan (LANUKE) alueellinen koordinaatio
-    nuorten työpajatoiminnan kehittäminen
-    lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen
-    monialaisen viranomaisyhteistyön, etsivän nuorisotyön, nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, lasten ja nuorten osallistumisjärjestelmien sekä verkkonuorisotyön alueellinen kehittäminen ja paikallinen tukeminen
-    nuorisotoimen peruspalvelujen arviointi
-    nuorisotoimen henkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
-    nuorisotoimen kansainvälinen yhteistyö
 

Tietoa alueelta

Nuoriso - Lappi

Yhteystiedot

  • nuorisotoimen ylitarkastaja Seija Kähkönen, p. 0295 017 397
  • erikoissuunnittelija Marja Hanni, p. 0295 017 393
  • osastosihteeri Sirpa Mölläri, p 0295 017 398

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.lappi@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 017 000