Muutoksista ilmoittaminen

Luvanhaltija on alkoholilain ja sen nojalla annettujen säädösten perusteella velvollinen ilmoittamaan lupaviranomaiselle vähittäismyyntiluvan haltijaa ja vähittäismyyntipaikkaa koskevista muutoksista.

Jos luvanhaltijayhtiön omistussuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia tai määräämisvalta yhtiön hallinnossa muuttuu, tulee muutoksista ilmoittaa AVIlle kahden viikon kuluessa.

Jos luvanhaltija luovuttaa liiketoiminnan toiselle yhtiölle tai yksityiselle liikkeenharjoittajalle tai toimijan y-tunnus muuttuu, on liiketoiminnan jatkajan haettava uusi vähittäismyyntilupa. Uusi yrittäjä ei saa myydä alkoholijuomia ennen kuin hänelle on myönnetty liikkeeseen uusi lupa.

Mikäli vähittäismyyntiluvan haltija lopettaa alkoholijuomien vähittäismyynnin tai koko liiketoiminnan, tulee lopetuksesta ilmoittaa aluehallintovirastoon kahden viikon kuluessa.

 

Päivitetty