Muutoksista ilmoittaminen

Luvanhaltija on alkoholilain ja sen nojalla annettujen säädösten perusteella velvollinen ilmoittamaan lupaviranomaiselle anniskeluluvan haltijaa ja anniskelupaikkaa koskevista muutoksista.

Vähittäismyyntipaikkaa koskeva muutos

Vähittäismyyntipaikassa voidaan tehdä muutoksia luvanhaltijan ilmoituksen perusteella.

Vähittäismyyntipaikkaa koskevat muutosilmoitukset tehdään Hakemus alkoholijuomien vähittäismyyntiin -lomakkeella.

Muutokset vähittäismyyntiluvan haltijan omistussuhteissa

Jos luvanhaltijayhtiön omistussuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia tai määräämisvalta yhtiön hallinnossa muuttuu, tulee muutoksista ilmoittaa AVIlle kahden viikon kuluessa.

Kun AVI on selvittänyt esimerkiksi uusien osakkaiden tai hallituksen jäsenten luotettavuuden ja edellytykset alkoholijuomien myyntiin, asiasta ilmoitetaan yhtiölle. Ilmoituksen käsittelyn aikana myyntitoimintaa saa jatkaa normaalisti.

Jos luvanhaltija luovuttaa liiketoiminnan toiselle yhtiölle tai yksityiselle liikkeenharjoittajalle tai toimijan y-tunnus muuttuu, on liiketoiminnan jatkajan haettava uusi vähittäismyyntilupa. Uusi yrittäjä ei saa myydä alkoholijuomia ennen kuin hänelle on myönnetty liikkeeseen uusi lupa.

Omistussuhteita koskevat ilmoitukset tehdään Hakemus alkoholijuomien vähittäismyyntiin -lomakkeella.

Nimien muutokset

Mikäli alkoholin vähittäismyyntiluvan haltijan tai liikepaikan nimi muuttuu, muutoksesta on aina ilmoitettava lupaviranomaiselle. Muutosten ilmoittaminen on tärkeätä muun muassa tavarantoimitusten ja valvontamaksujen perinnän oikeellisuuden kannalta.

Nimen muutoksia koskevat ilmoitukset tehdään Hakemus alkoholijuomien vähittäismyyntiin -lomakkeella.

Siirtyminen toiseen huoneistoon

Mikäli vähittäismyyntiluvan haltijan toiminta siirtyy toiseen liikehuoneistoon, on hänen ennen toiminnan aloittamista haettava sinne uusi lupa. Huoneiston tiloineen tulee täyttää ne vaatimukset, joka niiden käytölle elintarvikehuoneistona on lainsäädännössä asetettu.

Vähittäismyyntipaikkaa koskevat hakemukset tehdään Hakemus alkoholijuomien vähittäismyyntiin -lomakkeella.

Vähittäismyyntitoiminnan lopettaminen

Mikäli vähittäismyyntiluvan haltija lopettaa alkoholijuomien vähittäismyynnin tai koko liiketoiminnan, tulee lopetuksesta ilmoittaa aluehallintovirastoon kahden viikon kuluessa. Samalla tulee toimittaa vuosi -ilmoitustiedot toiminnan päättymiseen saakka. AVI ei saa lopettamisesta tietoa verottajalle tai maistraattiin tehtyjen ilmoitusten kautta.

Vähittäismyyntitoiminnan lopetusilmoitukset tehdään Ilmoitus anniskelu-/vähittäismyyntitoiminnan lopettamisesta -lomakkeella.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa