Mittauslaitevalvonta

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo yhdessä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) kanssa, että mittauslaitteet soveltuvat aiottuun käyttöön ja ovat varmennettuja säädösten edellyttämällä tavalla.

AVI valvoo, että esimerkiksi kaupankäynnissä käytettävät vaa´at varmennetaan kolmen vuoden ja polttoainemittarit kahden vuoden välein. Mittauslaitteiden varmennuksella varmistetaan, että kuluttaja saa oikean määrän tuotetta ja vastaavasti myyjä oikean korvauksen myymästään tuotteesta.

Mittaustulosta käyttävä toiminnanharjoittaja on vastuussa siitä, että käytössä on tarkoitukseen soveltuva, vaatimustenmukainen mittauslaite. Toiminnanharjoittaja vastaa myös siitä, että mittauslaitteen käyttöä valvotaan ja sen luotettavuus varmennetaan säännöllisesti.

Mikäli epäilee, että mittauslaite ei mittaa oikein, kannattaa asia tuoda esiin laitteen omistajalle tai haltijalle. Havaituista säädösten vastaisista laitteista voi tehdä ilmoituksen aluehallintovirastolle tai Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon.

AVI ilmoittaa säädösten vastaisista mittauslaitteista TUKESille, joka vastaa jatkotoimenpiteistä. Säädösten vastaisen mittauslaitteen käyttäminen voi johtaa uhkasakkomenettelyyn, teettämis- tai keskeyttämisuhkaan tai tutkintapyyntöön poliisille. Mittaussäännösten rikkomisesta voi saada sakkorangaistuksen.

Anniskeluun liittyvien mittausten luotettavuutta valvovat AVIn alkoholitarkastajat sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa