Mittauslaitevalvonta

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo yhdessä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) kanssa, että mittauslaitteet soveltuvat aiottuun käyttöön ja ovat varmennettuja säädösten edellyttämällä tavalla.

AVI valvoo, että esimerkiksi kaupankäynnissä käytettävät vaa´at varmennetaan  kolmen vuoden ja polttoainemittarit kahden vuoden välein. Mittauslaitteiden varmennuksella varmistetaan, että kuluttaja saa oikean määrän tuotetta ja vastaavasti myyjä oikean korvauksen myymästään tuotteesta.

Mittaustulosta käyttävä toiminnanharjoittaja on vastuussa siitä, että käytössä on tarkoitukseen soveltuva, vaatimustenmukainen mittauslaite. Toiminnanharjoittaja vastaa myös siitä, että mittauslaitteen käyttöä valvotaan ja sen luotettavuus varmennetaan säännöllisesti.

Mikäli epäilee, että mittauslaite ei mittaa oikein, kannattaa asia tuoda esiin laitteen omistajalle tai haltijalle. Havaituista säädösten vastaisista laitteista voi tehdä ilmoituksen aluehallintovirastolle tai Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon.

AVI antaa säädösten vastaisesta mittauslaitteesta ehdollisen käyttökiellon ja määrää ajan, jonka kuluessa laite on saatettava lainmukaiseen kuntoon tai poistettava käytöstä. Säädösten vastaisen mittauslaitteen käyttäminen voi johtaa uhkasakkomenettelyyn, teettämis- tai keskeyttämisuhkaan tai tutkintapyyntöön poliisille. Mittasäännösten rikkomisesta voi saada sakkorangaistuksen.

Anniskeluun liittyvien mittausten luotettavuutta valvovat AVIn alkoholitarkastajat sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Tietoa alueelta

Mittauslaitevalvonta - Pohjois-Suomi  

  • tarkastaja Sirkka Partala, p. 0295 017 583
  • tarkastaja Tuija Karppinen, p. 0295 017 568

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa