Mittauslaitteet anniskelupaikassa

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo yhdessä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kanssa mittauslaitteiden käyttöä. Mittauslaitteiden käytön aikaisen varmennuksen hoitavat Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset, joilla on toimipisteitä eri puolilla maata.

Ravintoloissa saadaan käyttää vain mittauslaitelain mukaisia varmennettuja alkoholijuomamittareita (viina-, viini-, olut-, siideri- ja lonkeromittarit) ja mitta-astioita (ns. viinamitat) sekä mittaviivallisia anniskeluastioita (viivamitta/vakiolasit). Laki edellyttää, että mittauslaite soveltuu aiottuun käyttöön ja on varmennettu. Ennen näitä varmentamismenettelyjä kutsuttiin termillä vakaus.

Mittauslaitedirektiivin (MID) mukaisesti hyväksytyissä mittauslaitteissa on vaatimustenmukaisuusmerkintä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on valmistajan antama vakuutus siitä, että mitta täyttää mittauslaitedirektiivissä asetetut vaatimukset.

Hanat ja alkoholimittarit

Alkoholijuomamittarit eivät ole mukana mittalaitedirektiivissä (MID), joten niitä koskevat edelleen kansalliset vaatimukset tyyppitarkastuksesta ja varmennuksesta ennen käyttöönottoa. Käyttöönoton jälkeen ne on varmennettava kolmen vuoden välein tai kun mittarin tarkkuutta epäillään. Sinetöintien poistaminen tai rikkominen esimerkiksi panimoiden toimesta mitätöi tehdyn varmennuksen. Jos mittauslaitteen sinetit murretaan huollon yhteydessä, on mittauslaite varmennettava ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön, ellei huollon tehneellä huoltoliikkeellä ole Tukesin hyväksymää sinetöintioikeutta.

Mitta-astiat

Mitta-astioita (1 cl, 1,5 cl, 2 cl, 4 cl, 8 cl ja 12 cl) voi olla käytössä joko kansallisten säädösten mukaan tyyppitarkastettuja ja varmennuttuja, mutta myös uusia mittauslaitedirektiivin (MID) mukaisesti hyväksyttyjä mittoja. Mitta-astioille ei tarvita varmennusta käyttöönoton jälkeen, mikäli varmennusleima on luettavissa ja mitta vahingoittumaton.

Vakiolasit

Mittaviivalliset anniskeluastiat (viivamitta /vakiolasi) ovat vaihtoehto alkoholijuomamittareiden ja siirto- eli viinamittojen käytölle. Oluen- ja siiderin annosteluun hyväksyttyjä, voimassaolevien kansallisten hyväksyntöjen mukaisia laseja voi ottaa käyttöön enintään 2016 saakka. Tämän jälkeen käyttöön saa ottaa vain MIDin mukaisia mittaviivalaseja.

Mittauslaitteiden varmentaminen

Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että käytössä on vaatimusten mukainen mittauslaite, jonka käyttöä valvotaan ja sen luotettavuus varmennetaan säännöllisesti.

Jos mittauslaite ei täytä sille asetettuja määräyksiä, valvontaviranomainen voi joko kieltää laitteen käytön tai antaa tarvittaessa ehdollisen käyttökiellon laitteelle, jonka varmennus on vanhentunut.

Mittauslaitteiden käytön aikaisen varmennuksen hoitavat Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset, joilla on toimipisteitä eri puolilla maata. Lisätietoja tarkastuslaitoksista saa AVIsta ja Tukesista.

Päivitetty

muualla verkossa