Kantelun käsittely

Aluehallintovirasto perehtyy kanteluun ja ryhtyy alustavan arvion perusteella niihin toimenpiteisiin, joihin se kantelun perusteella katsoo olevan aihetta. Jos kantelun vuoksi ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, siitä ilmoitetaan mahdollisimman pian kantelun tekijälle.

Kantelua ei tutkita, jos

  • kantelussa on kyse jo aiemmin hallintokanteluna tutkitusta asiasta eikä kantelussa ole esitetty mitään uutta asiaan vaikuttavaa
  • asia ei kuulu aluehallintoviraston toimivaltaan
  • asia on vanhentunut
  • asia on jo vireillä muussa toimivaltaisessa viranomaisessa
  • asiassa voidaan hakea muutosta määritellyillä muutoksenhakukeinoilla (esimerkiksi oikaisuvaatimus ja valitus).

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa