Mikrobiologian luvat

Aluehallintovirasto (AVI) myöntää niin yksityisen kuin julkisenkin terveydenhuollon luvat ja toimiluvat kliinisen mikrobiologian laboratorioille, jotka tekevät tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia ja -tehtäviä. Tällä pyritään varmistamaan mikrobiologisen diagnostiikan korkea laatu.

Laboratoriot hakevat toimilupaa oman alueensa aluehallintovirastolta. AVI pyytää hakemukseen asiantuntijalausunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tietoa alueelta

Mikrobiologian luvat - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Makkonen, p. 0295 016 923
 


Päivitetty

muualla verkossa

lait ja asetukset

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa