Mikrobiologian luvat

Aluehallintovirasto (AVI) myöntää niin yksityisen kuin julkisenkin terveydenhuollon luvat ja toimiluvat kliinisen mikrobiologian laboratorioille, jotka tekevät tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia ja -tehtäviä. Tällä pyritään varmistamaan mikrobiologisen diagnostiikan korkea laatu.

Laboratoriot hakevat toimilupaa oman alueensa aluehallintovirastolta. AVI pyytää hakemukseen asiantuntijalausunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tietoa alueelta

Mikrobiologian luvat - Pohjois-Suomi

  • terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Koponen, p. 0295 017 595 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty

muualla verkossa

lait ja asetukset