Matka-avustus

Kirjastojen henkilöstö voi hakea matka-avustusta kansainvälisiin kirjastoalan kokouksiin ja koulutuksiin sekä Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin tilaisuuksiin. Hakemukset tulee toimittaa aluehallintovirastoon hyvissä ajoin ennen matkaa. Hakijana on aina kirjasto ja allekirjoittajana nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Matka-avustus voi kattaa osallistumisesta, yöpymisestä ja matkustamisesta aiheutuvia kustannuksia. Myönnetyt matka-avustukset maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle kirjaston/kunnan tilille. Matkan jälkeen aluehallintovirastoon toimitetaan tiliselvitys ja vapaamuotoinen matkaraportti. Erillistä maksatuspyyntöä ei tarvitse toimittaa. Hakemuslomake on ladattavissa Suomi.fi -palvelusta.

Hakemus

Tiliselvitys

 

Tietoa alueelta

Etelä-Suomen AVIn myöntämät kv-matka-avustukset 14.9.2018 tilanteen mukaan.


Päivitetty

lomakkeet