Matka-avustus

Yleisten kirjastojen henkilökunta voi hakea matka-avustusta aluehallintovirastoilta kirjastoalan kansainvälisiin ulkomailla ja kotimaassa järjestettäviin kokouksiin ja koulutuksiin

Tätä tarkoitusta varten opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää erillisen määrärahan aluehallintovirastojen käyttöön.  
Hakuaikaa ei ole rajoitettu. Hakijana on aina kirjasto ja allekirjoittajana nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Matka-avustuksiin edellytetään myös kunnan omaa rahoitusta. Kirjastot toimittavat tiliselvityksen ja vapaamuotoisen matkaraportin aluehallintovirastoon kuukauden kuluessa matkasta.

Tietoa alueelta

Matka-avustukset– Itä-Suomi

Lisätietoja: Pirkko Rusi, puh. 0295 016 518

Sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

lomakkeet