Maksutalletuslakiin perustuva talletus

Tallettamisen edellytykset

Talletus voidaan tehdä aluehallintovirastoon (AVI), jos se, jonka lukuun talletus tehdään

  • kieltäytyy ottamasta maksua tai muuta suoritusta vastaan tai
  • ei voi ottaa sitä vastaan poissaolon, sairauden tai muun syyn vuoksi tai
  • tallettaja ei tiedä eikä ole velvollinen tietämään, kenelle maksu tai muu suoritus olisi toimitettava tai kenelle kahdesta tai useammasta maksun tai muun suorituksen vaatijasta siihen on oikeus.

Muita perusteita voi löytyä erityislaeista. Niitä noudatetaan tällöin yllä olevien sijasta.

Tallettaminen tehdään sille AVIlle, jonka toimialueella maksu tai muu suoritus olisi toimitettava tai voitaisiin toimittaa. Pääsääntönä on, että tallettaminen tehdään velkojan kotipaikan AVIlle.

 

Hakemalla henkilöhausta asiasanalla "talletukset" löydätte kaikki talletusasioita eri aluehallintovirastoissa hoitavat henkilöt.

Päivitetty

Oikopolut