Maksut

Valtion maksuperustelain mukaisesti aluehallintovirasto (AVI) perii julkisoikeudellisista suoritteista maksuja. Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Maksuasetuksessa määrätään AVIn lupapäätöksistä perittävät maksut ja alkoholilakiin perustuvien valvonnan vuosimaksujen määrä.

Lupapäätökset

AVI perii valtioneuvoston maksuasetuksen mukaiset maksut sekä myönteisistä että kielteisistä päätöksistä.
 

Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa

255

Alkoholiyhtiön myymälän hyväksyminen

390

Luovutuspaikkalupa

390

Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa

215

Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan muuta muutosta koskeva päätös

90

 

Jos AVIlle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta muutoin olisi peritty.

Lupakäsittelystä aiheutuvat kustannukset maksaa valtion maksuperustelain mukaisesti luvanhakija. Maksut ovat ulosottokelpoisia ilman eri päätöstä tai tuomiota.

Suoritemaksut ovat kiinteitä ja sitovia. Muutospäätöksestä perittävä hinta voi olla enintään asianomaisen luvan tai päätöksen hinnan suuruinen.

Valvontamaksut

Lupaviranomainen perii vuotuisen valvontamaksun kultakin alkoholin vähittäismyymälältä.

Vähittäismyynnin valvonnan vuosimaksu kultakin myymälältä

120

Alkoholiyhtiöltä perittävä vuotuinen valvontamaksu kultakin myymälältä

390

Alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulta
vähittäismyynnin harjoittajalta perittävä vuotuinen valvontamaksu kultakin myymälältä

215

 

Uudelta vähittäismyynnin luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Vähittäismyynnin valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain viimeistään 30.4., kun luvanhaltijalla on voimassa oleva lupa 1.4. 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa