Maksut

Valtion maksuperustelain mukaisesti aluehallintovirasto (AVI) perii julkisoikeudellisista suoritteista maksuja. Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Maksuasetuksessa määrätään AVIn lupapäätöksistä perittävät maksut ja alkoholilakiin perustuvien valvonnan vuosimaksujen määrä.

Lupapäätökset

AVI perii valtioneuvoston maksuasetuksen mukaiset maksut sekä myönteisistä että kielteisistä päätöksistä. Taulukossa ensiksi mainittu maksu on alentamaton ja viereinen alennettu käsittelymaksu.

Alennettu maksu peritään, jos luvanhaltijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva valvontaviranomaisen muu lupa (anniskelu- tai vähittäismyyntilupa). Jos luvanhakija hakee samalla kertaa kahta tai useampaa edellä mainittua anniskelulupaa, alennettua maksua sovelletaan myös silloin siten, että suurin käsittelymaksu peritään alentamattomana ja muiden lupien käsittelymaksut alennettuna.

 

Alentamaton käsittelymaksu (€)   

Alennettu käsittelymaksu (€)

Alkoholijuomien anniskelulupa

620

430

Alkoholijuomien tilapäinen anniskelulupa

430

195

Alkoholijuomien tilapäinen anniskelulupa, jos tilapäisellä anniskelualueella on yli 200 asiakaspaikkaa

620

430

Alkoholijuomien anniskeluajan jatkoaikalupa

320

ei alennusta

Anniskeluajan jatkoaikaluvan erillinen valvonnan vuosimaksu

135

ei alennusta

Anniskelualueen muutoslupa

195

ei alennusta

Ilmoitusmaksu anniskelualueen muuttamisesta

90

ei alennusta

Ilmoitusmaksu omistussuhteiden muuttumisesta

215

ei alennusta

Muu anniskelua koskeva lupa

215

ei alennusta

Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan muuta muutosta koskeva päätös

90

ei alennusta

Jos AVIlle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta muutoin olisi peritty.

Lupakäsittelystä aiheutuvat kustannukset maksaa valtion maksuperustelain mukaisesti luvanhakija. Maksut ovat ulosottokelpoisia ilman eri päätöstä tai tuomiota.

Suoritemaksut ovat kiinteitä ja sitovia. Muutospäätöksestä perittävä hinta voi olla enintään asianomaisen luvan tai päätöksen hinnan suuruinen.

Valvontamaksu

Valvonnan vuosimaksu peritään toistaiseksi voimassa olevien lupien haltijoilta.

Toimipaikat, joissa anniskellaan enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia:

Maksun suuruus määrätään edellisen vuoden anniskelun määrän perusteella tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista alla olevan taulukon perusteella.

Anniskelun määrä 0 - 1 999 litraa vuodessa

110

Anniskelun määrä 2 000 - 49 999 litraa vuodessa

215

Anniskelun määrä 50 000 - 99 999 litraa vuodessa

320

Anniskelun määrä 100 000 litraa tai enemmän vuodessa

430

Toimipaikat, joissa anniskellaan yli 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia:

Maksun suuruus määrätään 100-prosenttisena alkoholina edellisen kalenterivuoden lasketuista tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista alla olevan taulukon perusteella.

Anniskelun määrä 0 - 99 litraa vuodessa

110

Anniskelun määrä 100 - 1999 litraa vuodessa

215

Anniskelun määrä 2000 - 9999 litraa vuodessa

430

Anniskelun määrä 10 000 litraa tai enemmän vuodessa

805

Uudelta anniskelun tai anniskelun jatkoajan luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Anniskelun ja anniskelun jatkoajan valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain viimeistään 30.4., kun luvanhaltijalla on voimassa oleva lupa 1.4. 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa