Alkoholijuomien mainonta ravintolassa

 1.1.2018 muuttuvat säännökset

Yli 22 tilavuusprosenttisten väkevien alkoholijuomien mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on alkoholilain mukaan kielletty. Sallittua se on vain erikseen säädetyissä poikkeustapauksissa, kuten väkevien alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntipaikoissa. Väkevien alkoholijuomia anniskelevat ravintolat voivat esitellä omia tuotteitaan esimerkiksi verkkohinnastoissa. Anniskelupaikat voivat jatkossa ilmoittaa lyhytaikaisista mietoja alkoholijuomia koskevista juomatarjouksista myös anniskelupaikan ulkopuolella.

Valvira on julkaissut ohjeen alkoholimainonnasta, jota parhaillaan päivitetään vastaamaan uuden alkoholilain säännöksiä. Päivitetty ohje pyritään julkaisemaan ennen kuin suurin osa lakiuudistuksesta tulee voimaan 1.3.2018.

Alkoholilaissa alkoholijuomien hinnoittelulle ei ole asetettu ylä- eikä alarajaa. Anniskelussa pääsääntö on, että alkoholijuomaa saadaan anniskella asiakkaalle kerrallaan vain yksi annos.

Alkoholijuoma-annoksia mainostettaessa on kerrottava annoksen koko ja hinta. Hintailmoittelussa ei saa johtaa kuluttajaa harhaan. Annoskoot tulee ilmoittaa senttilitroina. Anniskelupaikassa tulee olla asiakkaiden helposti nähtävissä tavallisimpien tai ko. paikassa eniten myytävien alkoholijuomien hintatiedot. Lisäksi asiakkaiden saatavilla on aina oltava täydellinen alkoholihinnasto. Kahden tai useamman alkoholijuoma-annoksen tarjoaminen alennettuun yhteishintaan anniskelussa on kielletty.

 

Päivitetty