Luvanvarainen toiminta

Ympärivuorokautisia yksityisiä sosiaalipalveluja antavan palvelujentuottajan on haettava toiminnalleen aluehallintoviraston (AVI) lupa. Lupahakemus tehdään sille AVIlle, jonka alueella palveluja annetaan. Lupahakemukseen on liitettävä yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa asetuksessa mainitut liitteet.

AVI valvoo toimialueellaan toimivia yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia. Kuntatasolla yksityisten palvelujen valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveystoimi tai muu vastaava toimielin. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla (Valvira) on valtakunnallinen koordinaatiovastuu sosiaalihuollon valvonnassa.

Yksityisen sosiaalihuollon lupahakemukset löytyvät yrityssuomi.fi –palvelusta.

Palvelujen tuottaja, joka antaa palveluja useamman kuin yhden AVIn alueella, tekee valtakunnallisen lupahakemuksen suoraan Valviraan.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa