Luvanvarainen toiminta

Ympärivuorokautisia yksityisiä sosiaalipalveluja antavan palvelujentuottajan on haettava toiminnalleen aluehallintoviraston (AVI) lupa. Lupahakemus tehdään sille AVIlle, jonka alueella palveluja annetaan. Lupahakemukseen on liitettävä yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa asetuksessa mainitut liitteet.

AVI valvoo toimialueellaan toimivia yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia. Kuntatasolla yksityisten palvelujen valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveystoimi tai muu vastaava toimielin. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla (Valvira) on valtakunnallinen koordinaatiovastuu sosiaalihuollon valvonnassa.

Palvelujen tuottaja, joka antaa palveluja useamman kuin yhden AVIn alueella, tekee valtakunnallisen lupahakemuksen suoraan Valviraan.
 

Sähköinen asiointipalvelu otetaan käyttöön  9.11.2017

Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi otetaan käyttöön 9.11.2017. Asiointipalvelu on tarkoitettu sekä aluehallintovirastojen että Valviran luvalla toimiville palveluntuottajille: sähköinen asiointi ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköinen asiointi helpottaa hakijaa. Sähköisessä asioinnissa voi:

  • hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
  • tehdä palvelutuotannon muutoksiin liittyviä, luvan muutosta koskevia hakemuksia
  • tehdä lupaan liittyviä ilmoituksiahttp://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/yksityisen_sosiaalihuollon_luvat
  • tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
  • seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta.

Myös päätökset ja tiedot rekisteröinnistä tulevat sähköiseen järjestelmään.

Ilmoituksenvaraisiin sosiaalipalveluihin liittyviä ilmoituksia ei kuitenkaan voi tehdä sähköisen asioinnin kautta, vaan ilmoitus tulee jatkossakin tehdä sijaintikunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle kirjallisesti.

Lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi Valvira.fi -palvelussa.
 

Lomakkeet

Jos sähköistä asiointipalvelua ei voida käyttää, silloin kirjalliset asiakirjat lähetetään oman alueen aluehallintovirastoon.

Yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajan lomakkeet (Valvira.fi)

Päivitetty