Anniskeluluvan hakija

Alkoholijuomien anniskelulupa voidaan myöntää yritykselle tai yhteisölle, jolla on rekisteriviranomaisen (patentti- ja rekisterihallitus, maistraatti, verovirasto tai ELY-keskus) myöntämä Y-tunnus. Yritys tai yhteisö tulee myös rekisteröidä verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin.

Anniskeluluvan hakijalla ja hakijan puolesta määräysvaltaa käyttävällä on oltava anniskeluun vaadittava luotettavuus sekä tarvittavat taloudelliset ja ammatilliset edellytykset. Vaadittava luotettavuus tai taloudelliset edellytykset puuttuvat, jos 

  1. hakija käyttää väärin päihdyttäviä aineita;
  2. hakija on ulosmittauksen tai muun selvityksen mukaan kykenemätön vastaamaan veloistaan; 
  3. hakija on viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ammattiaan harjoittaessaan tai muutoin syyllistynyt rikokseen, josta voi seurata vankeutta; 
  4. hakijalta tai yhteisöltä, jossa hakija on käyttänyt määräämisvaltaa, on viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana peruutetty pysyvästi anniskelulupa; 
  5. hakija on toistuvasti tai huomattavassa määrin laiminlyönyt verojen tai muiden julkisten maksujen suorittamisen, tai;
  6. hakija on käyttänyt määräämisvaltaa yhteisössä, joka on viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana asetettu konkurssiin tai jonka konkurssi mainittuna aikana on rauennut varojen puutteessa,

ja hakijan edellä mainittu tai siihen välittömästi verrattavissa oleva aikaisempi toiminta osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan anniskelutoimintaa.

Ammatilliset edellytykset puuttuvat hakijalta, joka ei ole ilmoittanut anniskelupaikkaan edellytykset täyttävää vastaavaa hoitajaa ja tämän sijaisia.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa