Lomakkeet

Aluehallintovirastojen palveluihin liittyvät lomakkeet aiheittain:

Elinkeinot |Kunniamerkit ja mitalit | Oikeusturva | Opetus ja kulttuuri | Perhe- ja sosiaalipalvelut 

Terveys | Turvallisuus | Työsuojelu | Ympäristöluvat | Ympäristöterveys

HUOM! PDF-lomakkeiden avaus, täydennys ja tulostus tapahtuu parhaiten  Mozilla Firefox- ja Google Chrome -selaimilla.

Elinkeinot

Alkoholilupa-asiat:

Anniskelu:

 • Alkoholijuomien anniskeluluvan ja anniskelualueen hyväksymisen hakulomake: pdf, word
 • Anniskelussa tapahtuvien muutosten sekä hyväksytyllä anniskelualueella tapahtuvan anniskelun ilmoitus- ja hakulomake: pdf, word
 • Anniskeluajan pidentämisen ilmoitus- ja hakulomake: pdf, word
 • Anniskelun omavalvontasuunnitelma:  pdfword
 • Anniskelun puolivuosi-ilmoitus_ohje: word,  pdf
 • Anniskelun puolivuosi-ilmoitus: word,  pdf
 • Anniskelun puolivuotisilmoitus, sähköinen asiointi (Valvira.fi)
 • Liitelomake määräaikaisen anniskelutoiminnan järjestämisestä: pdf, word

Vähittäismyynti:

 • Alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan hakulomake: pdf, word
 • Alkoholiyhtiön vähittäismyyntiluvan ja luovutuspaikan hyväksymiseen sekä enintään 5,5 % alkoholijuomien vähittäismyyntiinhakulomake: pdf, word
 • Vähittäismyynnissä tapahtuvien muutosten ilmoitus- ja hakulomake: pdf, word 
 • Vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma:  pdfword
 • Vähittäismyynnin vuosi-ilmoitus_ohje: word, pdf
 • Vähittäismyynnin vuosi-ilmoitus: word, pdf
 • Elintarvikehuoneiston ilmoituslomake käsityöläisolut- ja tilaviini-ala: word

Kiinteistönvälitys:

Luotonantajat ja vertaislainat:

 • Ilmoitus luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkitsemiseksi pdf, word
 • Ohje: Ilmoitus luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkitsemiseksi pdf, word
 • Rekisteritietojen muutosilmoitus pdf, word
 • Ohje: Rekisteritietojen muutosilmoitus pdf, word

Perintä:

 • Ilmoitus perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin pdf, word
 • Ohje: Ilmoitus perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin pdf
 • Rekisteritietojen muutosilmoitus pdf, word
 • Ohje: Rekisteritietojen muutosilmoitus pdf
 • Ilmoitus/toimenpidepyyntö: pdf, word

Valuutanvaihto- tai yrityspalvelu:

 • Hakemus valuutanvaihto- tai  yrityspalvelurekisteriin pdf, word
 • Ohje: Hakemus valuutanvaihto- tai yrityspalvelurekisteriin pdf, word
 • Muutosilmoitus: valuutanvaihto- tai yrityspalvelurekisteriin pdf, word
 • Ohje: Muutosilmoitus valuutanvaihto- tai yrityspalvelurekisteriin pdf, word

Paluu sivun alkuun
 

Kunniamerkit ja mitalit

Paluu sivun alkuun
 

Oikeusturva

 • Lainan siirto uudelle omistajalle: pdf, word

Maksutalletukset:

 • Talletuksen tekeminen aluehallintovirastoon  pdf, word
 • Talletuksen nosto aluehallintovirastosta; pdf, word

Vakuuden asettaminen

Osakaskuntien säännöt

 • Hakemus osakaskunnan sääntöjen vahvistamiseksi: pdf, word

Kantelut

 • Kantelu (hallintokantelu): pdf, word

 • Valtakirja: pdfword

 • Kiinteistönvälitysasioissa käytä Ilmoitus/toimenpidepyyntö -lomaketta: pdf, word

Hautaus

 • Hautausmaan perustamislupahakemus: pdf, word
 • Yksityisten haudan perustamislupahakemus: pdf, word 
 • Haudatun vainajan ruumiin tai tuhkan siirtolupahakemus: pdf, word
 • Valtion avustukset luovutetun alueen suomalaisten sankari- ja siviilihautausmaiden hoitamiseen sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon: pdf, word
 • Selvitys luovutetun alueen suomalaisten sankari- ja siviilihautausmaiden valtionavustuksen käyttämisestä: pdf, word

Paluu sivun alkuun

 

Opetus ja kulttuuri

Kirjastot

Liikunta

Sähköinen palvelu, Videot: sähköinen asiointi 7 min.Sähköinen hakeminen 1 h.

Nuoriso

Sähköinen palvelu, Videot: sähköinen asiointi 7 min.Sähköinen hakeminen 1 h.

Opetus

Osaava-ohjelma

Osaava-ohjelman rahoituksen ehdot ja hakuohjeet löytyvät seuraavista asiakirjoista:

Kehittämishankkeen seurannan ja arvioinnin lomakkeet:

Varhaiskasvatus

 • Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muutoksesta (pdfword)
 • Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden vastuuhenkilön vaihtumisesta tai muutoksesta (pdfword)
 • Ilmoituksenvaraista varhaiskasvatustoimintaa koskevat ohjeet ja ilmoituslomakkeen täyttöohje (pdf, word)
 • Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden lopettamisesta (pdfword

Oppilaitosrakentaminen

Paluu sivun alkuun

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja perheasiain sovittelu

Sähköinen asiointipalvelu (Valvira.fi)

Yksityiset luvanvaraiset sosiaalipalvelut

Yksityiset ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut

 • Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta: (pdf, word)
 • Ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat ohjeet ja ilmoituslomakkeen täyttöohje (pdf)

Luvanvaraisten ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen yhteiset lomakkeet

Perheasiain sovittelu

 • Lupahakemus perheasiain sovitteluun: (pdf, word)

Paluu sivun alkuun

 

Tietosuoja

Rekisteritietojen korjaamis- ja rajoitusvaatimus (pdf)
Rekisteritietojen tarkastus- ja siirtopyyntö (pdf)

Terveys

Sähköinen asiointipalvelu (Valvira.fi)

Lomakkeet:

Paluu sivun alkuun

 

Turvallisuus

Paluu sivun alkuun

 

Työsuojelu

Paluu sivun alkuun

 

Ympäristöluvat

Paluu sivun alkuun

 

Ympäristöterveys

Eläinlääkintähuolto

 • Ilmoitus yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottamisesta (pdf, word)
  • Liite: Selvitys toimipaikasta ja toiminnasta (pdf, word)

Eläinperäiset sivutuotteet

Eläinsuojelu

Eläintaudit

Maataloustuet

 • Ilmoitus eläintenpidosta / välitystoiminnasta (pdf, word)

Luvat

 • Eläinkuljettajalupahakemus  (pdf, word)
  • Selvitys alle 8 tunnin kuljetuksiin käytettävästä eläinkuljetusvälineestä (pdf, word)
  • Selvitys yli 8 tunnin kuljetuksiin käytettävästä eläinkuljetusvälineestä (pdf, word)
  • Selvitys kuljettajista ja heidän koulutuksestaan (pdf, word)
  • Eläinten kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistushakemus (pdf, word)
 • Eläinkoelautakunta / Lomakkeet

Paluu sivun alkuun

 

Päivitetty