Lomakkeet

Aluehallintovirastojen palveluihin liittyvät lomakkeet aiheittain:

Kunniamerkit ja mitalit | Elinkeinot | Oikeusturva | Opetus ja kulttuuri | Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys | Turvallisuus | Työsuojelu | Ympäristöluvat | Ympäristöterveys

 

Kunniamerkit ja mitalit

Paluu sivun alkuun

 

Elinkeinot

Alkoholilupa-asiat:

 • Hakemus alkoholijuomien anniskeluun pdf, word
 • Alkoholijuomien anniskelulupia koskeva hakumenettely (Suomi.fi)
 • Hakemus alkoholijuomien (max. 5,5%) ja käsityöläisoluiden (max. 12%) vähittäismyyntiin pdf, word
 • Ohje alkoholijuomien ja käsityöläisoluiden vähittäismyyntiin pdf, word
 • Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma: pdf, word
 • Alkoholijuomien vähittäismyynnin vuosi-ilmoitus: pdf, word
 • Anniskelun neljännesvuosi-ilmoitus: pdf, word
 • Anniskelun omavalvontasunnitelma: pdf, word
 • Hakemus anniskeluajan jatkamisesta: pdf, word
 • Hakemus anniskelualueen muuttamisesta: pdf, word
 • Liitelomake anniskelulupahakemukseen, Henkilökuntasuunnitelma: pdf, word
 • Liitelomake anniskelulupahakemukseen, Anniskelun rajaamista koskeva suunnitelma: pdf, word
 • Liitelomake anniskelulupahakemukseen, Selvitys tilapäisen anniskelutoiminnan järjestämisestä: pdf, word
 • Ilmoitus anniskelu-/vähittäismyyntitoiminnan lopettamisesta pdf, word

Kiinteistönvälitys:

Luotonantajat ja vertaislainat:

 • Ilmoitus luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkitsemiseksi pdf, word
 • Ohje: Ilmoitus luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkitsemiseksi pdf, word
 • Rekisteritietojen muutosilmoitus pdf, word
 • Ohje: Rekisteritietojen muutosilmoitus pdf, word

Perintä:

Valuutanvaihto:

 • Valuutanvaihtotoiminnan rekisterihakemus pdf, word
 • Ohje: Valuutanvaihtotoiminnan rekisterihakemus pdf, word

Paluu sivun alkuun

 

Oikeusturva

 • Lainan siirto uudelle omistajalle: pdf, word

Maksutalletukset:

 • Talletuksen tekeminen aluehallintovirastoon  word
 • Talletuksen nosto aluehallintovirastosta; pdf, word

Vakuuden asettaminen

Osakaskuntien säännöt

 • Hakemus osakaskunnan sääntöjen vahvistamiseksi: pdf, word

Kantelut

Hautaus

 • Hautausmaan perustamislupahakemus: pdf, word
 • Yksityisten haudan perustamislupahakemus: pdf, word 
 • Haudatun vainajan ruumiin tai tuhkan siirtolupahakemus: pdf, word
 • Valtion avustukset luovutetun alueen suomalaisten sankari- ja siviilihautausmaiden hoitamiseen sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon: pdf, word
 • Selvitys luovutetun alueen suomalaisten sankari- ja siviilihautausmaiden valtionavustuksen käyttämisestä: pdf, word

Paluu sivun alkuun

 

Opetus ja kulttuuri

Kirjastot

AVIt myöntävät vuosittain matka-avustusta yleisten kirjastojen henkilöstölle käytettäväksi kansainvälisiin kirjastoalan kokouksiin ja koulutukseen. Tavoitteena on laajentaa kirjastohenkilöstön osallistumismahdollisuuksia. Etusijalla ovat pienet kirjastot.

 • Hakemus matka-avustuksen saamiseksi kirjastoalan kansainväliseen kokoukseen/koulutukseen: pdf, word
 • Tiliselvitys, yleisten kirjastojen kansainväliset kokoukset/koulutukset; pdf, word

Liikunta

Sähköinen palvelu, Videot: sähköinen asiointi 7 min.Sähköinen hakeminen 1 h.

Nuoriso

Sähköinen palvelu, Videot: sähköinen asiointi 7 min.Sähköinen hakeminen 1 h.

Opetus

Osaava-ohjelma

Osaava-ohjelman rahoituksen ehdot ja hakuohjeet löytyvät seuraavista asiakirjoista:

Kehittämishankkeen seurannan ja arvioinnin lomakkeet:

Varhaiskasvatus

 • Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta (word)
 • Ilmoituksenvaraista varhaiskasvatustoimintaa koskevat ohjeet ja ilmoituslomakkeen täyttöohje (pdf, word)
 • Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden lopettamisesta (word
 • Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden vastuuhenkilön vaihtumisesta (word)

Oppilaitosrakentaminen

Paluu sivun alkuun

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja perheasiain sovittelu

Sähköinen asiointipalvelu (Valvira.fi)

Yksityiset luvanvaraiset sosiaalipalvelut

 • Hakemus ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen (pdf, word)
 • Liite: Toimintayksikköä koskevat tiedot (pdf, word)
 • Yksityisen sosiaalihuollon toimintakertomus 2017 (word)
 • Ohje - Yksityisen sosiaalihuollon toimintakertomus 2017 (word)

Yksityiset ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut

 • Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta: (pdf, word)
 • Ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat ohjeet ja ilmoituslomakkeen täyttöohje (pdf)

Luvanvaraisten ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen yhteiset lomakkeet

 • Ilmoitus sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta (pdf, word)
 • Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen keskeyttämisestä (pdf, word)
 • Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen lopettamisesta (pdf, word)

Perheasiain sovittelu

 • Lupahakemus perheasiain sovitteluun: (pdf, word)

Paluu sivun alkuun

 

Terveys

Sähköinen asiointipalvelu (Valvira.fi)

Lomakkeet:

Paluu sivun alkuun

 

Turvallisuus

Paluu sivun alkuun

 

Työsuojelu

Paluu sivun alkuun

 

Ympäristöluvat

Paluu sivun alkuun

 

Ympäristöterveys

Eläinlääkintähuolto

 • Ilmoitus yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottamisesta (pdf, word)
  • Liite: Selvitys toimipaikasta ja toiminnasta (pdf, word)

Eläinperäiset sivutuotteet

Eläinsuojelu

Eläintaudit

Maataloustuet

 • Ilmoitus eläintenpidosta / välitystoiminnasta (pdf, word)

Luvat

 • Eläinkuljettajalupahakemus  (pdf, word)
  • Selvitys alle 8 tunnin kuljetuksiin käytettävästä eläinkuljetusvälineestä (pdf, word)
  • Selvitys yli 8 tunnin kuljetuksiin käytettävästä eläinkuljetusvälineestä (pdf, word)
  • Selvitys kuljettajista ja heidän koulutuksestaan (pdf, word)
  • Eläinten kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistushakemus (pdf, word)
 • Eläinkoelautakunta / Lomakkeet

Paluu sivun alkuun

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa