Lomakkeet, hinnat ja ohjeita

Lomakkeet

Hae hakemusta täyttäessäsi tältä sivulta viimeisin voimassa oleva versio (oikeassa navigaatiossa ->).

Täytetty hakemuslomake lähetetään word- tai rtf-tiedostona osoitteeseen ella(at)avi.fi. Please send application form in word or rtf format to ella(at)avi.fi.

 

Hinnat

Koe-eläintoiminnasta annetun lain mukaisten päätösten hinnoittelu perustuu Valtioneuvoston asetukseen aluehallintoviraston maksuista. Eläinkoelupapäätösten suhteen sovelletaan 3-portaista hinnoittelua, jossa hinnoittelun perustana käytetään hakemusten käsittelyn vaatimaa työmäärää.

Hankelupapäätöksen hinta on 650 - 1080 - 2700 euroa:

Suppea eläinkoelupa:  650 euroa. Hankkeessa on yksittäisiä toimenpiteitä, joiden vakavuusluokka on korkeintaan kohtalainen. Esimerkiksi eläinkokeet,  joissa toimenpiteinä on ainoastaan verinäytteiden otto ja lopetus, tai eläinten opetuskäyttö samanlaisina toistuvissa kurssitöissä.

Normaali eläinkoelupa: 1 080 euroa. Hankkeessa on yksi tai useampi osahanke ja toimenpiteiden vakavuusluokat voivat vaihdella. Esimerkiksi 3 vuoden mittainen tutkimusprojekti, jonka aikana toteutetaan useita osakokeita.

Laaja eläinkoelupa: 2 700 euroa. Hankkeessa on huomattavan paljon erilaisia osahankkeita. Esimerkiksi tutkimusprojekti, jossa on useita eri osakokeita eri eläinlajeilla ja -kannoilla, ja toimenpiteet vaihtelevat huomattavasti. Hakemukseen sisältyy useampia erilaisia tutkimuskokonaisuuksia. Hakemuksen käsittely vaatii poikkeuksellisen suuren työmäärän. Hakemus määritellään pääsääntöisesti laajaksi, jos sen laajuus on yli 30 sivua. Esittelijä tai jaosto voi edellyttää laajan hakemuksen pilkkomista esimerkiksi kahdeksi erilliseksi hakemukseksi.

Hankeluvan muutos, joka edellyttää hankelupalautakunnan käsittelyn maksaa 325 euroa. Muutos, joka ei edellytä hankelupalautakunnan käsittelyä maksaa100 euroa (kiireelliset muutokset, voimassaoloajan lyhyt jatkaminen, eläinmäärän vähäinen lisäys).

Takautuva arviointi: arviointiin käytetyn työajan perusteella, 86 €/tunti.

 

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen

Alla olevissa linkeissä ohjeistetaan hakemuksen täyttämistä.

* ohje hankelupahakemuksen täyttämiseen (in English)

* vinkkejä hakemuksen tekoon (infyllnadsansvisning)

* käyttäytymiskokeiden kuvaukset hakemuksessa (mikäli käyttäytymistestit tehdään kuvauksen mukaan, niiden teknistä suorittamista ei tarvitse kuvata hakemuksessa). Hakemusessa pitää kuitenkin kertoa mitkä testit eläimelle tehdään, testien tiheys ja kokonaismäärä.

* ohje muutoshakemuksen täyttämiseen

* yleistajuisen tiivistelmän täyttöesimerkki

* hankkeen käyttötarkoituskoodit

 

Lautakunnan ohjeistusta

* hankeluvalla käytettävät ja EU-tilastoinnissa ilmoitettavat eläimet

* toimenpiteiden vakavuus - arviointi ja luokittelu

* luonnosta pyydystetyt eläimet

 

Päivitetty