Logo ja graafinen ohjeisto                                                            

Kaikilla aluehallintovirastoilla on yhteinen visuaalinen ilme ja perustunnus (logo) kieliversioineen, jonka käytössä noudatetaan graafista ohjeistoa.

Graafisessa ohjeistossa on aluehallintoviraston visuaalisen ilmeen linjaukset sekä ohjeet eri elementtien, kuten tunnuksen typografian ja värien käytöstä. Tutustu graafiseen ohjeeseen ennen aineiston käyttöönottoa.

Originaalit ovat valmiina tiedostoina eri ohjelmiin ja käyttötarkoituksiin. AVIn tunnusta ei saa muokata. Tunnuksen ympärille on määritelty suoja-alue, jonka sisälle ei saa tuoda mitään graafista elementtiä. Logoa ei pidä myöskään muuttaa (konvertoida) tiedostomuodosta toiseen väri- ynnä muiden virheiden välttämiseksi.

Visuaalisen ilmeen toteutukseen ja soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua neuvoo: viestinta@avi.fi

 

PNG  |  PDF

 

 

 PNG  |  PDF

 

 PNG  |  PDF 

 

 PNG  |  PDF 

 

Aluehallintoviraston
graafinen ohje

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa