Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus

Aluehallintovirasto tukee ja ohjaa liikuntapaikkojen rakentamista. Veikkausvoittovaroista myönnettävillä avustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, peruskorjaamista ja varustamista.

Valtionavustuksia käytetään mm. uimahallien peruskorjaukseen sekä parannetaan lähiliikuntaa- ja terveyttä edistäviä liikuntamahdollisuuksia.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti kunnille tai kuntayhtymille sekä kunnan tai kuntayhtymän määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille.

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustushakemukset tulee toimittaa aluehallintovirastolle rakentamista edeltävänä vuonna 31.12. klo 16.15 mennessä.

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/.

Aluehallintovirasto päättää avustuksista hankkeille, joiden kustannusarvio on enintään 700 000 euroa (alv 0 %). Kustannuksiltaan yli 700 000 euron  hankkeista avustuspäätökset tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Aluehallintovirasto antaa näistä hankkeista kiireellisyysjärjestyslausunnon.

 

Tietoa alueelta

Avustus 2012 (pdf 29 kt)  Avustus 2013 (pdf 96 kt)  Avustus 2014 (pdf 41 kt)  Avustus 2015 (pdf 61 kt)  Avustus 2016 (pdf 71 kt)   Avustus  2017 (pdf 177 kt)   Avustus 2018 (pdf 126 kt)   

Lisätietoja: ylitarkastaja Sixten Wackström p. 0295 016 565

 

Lisätietoja oikealla palstalla olevan linkin kautta opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivulta "Liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeet (minedu.fi)"


Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa