Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus

Aluehallintovirasto tukee ja ohjaa liikuntapaikkojen rakentamista. Veikkausvoittovaroista myönnettävillä avustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, peruskorjaamista ja varustamista.

Valtionavustuksia käytetään mm. uimahallien peruskorjaukseen sekä parannetaan lähiliikuntaa- ja terveyttä edistäviä liikuntamahdollisuuksia.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti kunnille tai kuntayhtymille sekä kunnan tai kuntayhtymän määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille.

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustushakemukset tulee toimittaa aluehallintovirastolle rakentamista edeltävänä vuonna 31.12. klo 16.15 mennessä.

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/.

Aluehallintovirasto päättää avustuksista hankkeille, joiden kustannusarvio on enintään 700 000 euroa (alv 0 %). Kustannuksiltaan yli 700 000 euron  hankkeista avustuspäätökset tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Aluehallintovirasto antaa näistä hankkeista kiireellisyysjärjestyslausunnon.

 

Tietoa alueelta

Liikuntapaikkrakentamisen valtionavustukset - Lappi

Aluehallintovirasto myönsi 500 000 euroa valtionavustusta liikuntapaikkarakentamisen hankkeisiin vuonna 2019.

Avustusta saaneet hankkeet

Aluehallintovirasto myönsi 470 800 euroa valtionavustusta liikuntapaikkarakentamisen hankkeisiin vuonna 2018

Avustusta saaneet hankkeet

Aluehallintovirasto on myöntänyt  valtionavustusta liikuntapaikkarakentamisen hankkeisiin:

  • 570 000 euroa vuonna 2017
  • 530 000 euroa vuonna 2016
  • 650 000 euroa vuonna 2015
  • 800 000 euroa vuonna 2014

 

Henkilöt, joilta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, puh. 0295 017 396

- ylitarkastaja Marjatta Huhtala, puh. 0295 017 394

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty