Liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelma

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosittain valtion talousarvion valmistelun yhteydessä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeiden valtakunnallisen rahoitussuunnitelman seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Kuntia pyydetään tekemään esitykset aluehallintovirastolle 31. joulukuuta mennessä kustannuksiltaan yli 700 000 euron (alv 0 %) hintaiset liikuntapaikkahankkeet, joihin aiotaan hakea valtionavustusta seuraavan neljän vuoden aikana.

Myös muiden yhteisöjen suunnittelemat liikuntapaikkahankkeet tulisi mahdollisuuksien mukaan esittää.

Yhteishankkeista, kuten liikuntasalit koulutoimen kanssa, tehdään kunkin hallinnonalan osalta oma esitys siten, että hankkeiden kustannusarviot jaetaan hallinnonalojen kesken.


HUOM!  Varsinainen valtionavustushakemus toimitetaan aluehallintovirastoon rakentamista edeltävän vuoden joulukuun loppuun mennessä (31.12.2018).

Tietoa alueelta

 

Linkki rahoitussuunnitelmalomakkeeseen (Suomi.fi)

 

Lisätietoja: johtaja Matti Ruuska puh. 0295 016 521 tai etunimi.sukunimi@avi.fi.


Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa