Liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelma

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosittain valtion talousarvion valmistelun yhteydessä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeiden valtakunnallisen rahoitussuunnitelman seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Kuntia pyydetään tekemään esitykset aluehallintovirastolle 31. joulukuuta mennessä kustannuksiltaan yli 700 000 euron (alv 0 %) hintaiset liikuntapaikkahankkeet, joihin aiotaan hakea valtionavustusta seuraavan neljän vuoden aikana.

Myös muiden yhteisöjen suunnittelemat liikuntapaikkahankkeet tulisi mahdollisuuksien mukaan esittää.

Yhteishankkeista, kuten liikuntasalit koulutoimen kanssa, tehdään kunkin hallinnonalan osalta oma esitys siten, että hankkeiden kustannusarviot jaetaan hallinnonalojen kesken.


HUOM!  Varsinainen valtionavustushakemus toimitetaan aluehallintovirastoon rakentamista edeltävän vuoden joulukuun loppuun mennessä (31.12.2018).

Tietoa alueelta

Liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelma - Lappi

Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle vuosien 2020 - 2023 Lapin rahoitussuunnitelmaesityksen 26. kesäkuuta  2019.

Rahoitussuunnitelmaesitys vuosille 2020-2023

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona puh. 0295 017 396

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

 


Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa