Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2018. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista.

Hakuaika päättyy: 30.11.2017 klo 16.15.

Haun tarkoituksena on tukea Muutosta liikkeellä! Valtakunnallisten yhteisten linjausten terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 (2013; 2014) ja uuden liikuntalain (390/2015) toimeenpanoa sekä toteuttaa hallitusohjelman (2015) linjauksia liikunnan osalta. Liikunnallisen elämäntavan paikallisilla kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdentuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään suomalaisen väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Hanke voi kohdentua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus, ikäihmiset ja erityisryhmät (ei kuitenkaan koulu) tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Hanke voi myös kohdentua sukupuolten tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden edistämiseen terveyttä ja hyvinvointia edistävässä liikunnassa..

Hakulomake- ja ohjeet on saatavissa opetus- ja kulttuuriministeriön internet –sivuilta, jonne linkki löytyy tämän sivun oikean reunan Lomakkeet –kohdasta.

 

 

Tietoa alueelta

Lisätietoja: ylitarkastaja Ilpo Piri p. 0295 016 559

Avustukset 2016 (pdf 150 kt)

 

Avustuksen maksatuspyyntölomake ja hankeselvityslomake löytyvät AVIn nettisivulta kohdasta "lomakkeet". Alla linkki lomakkeisiin.

http://www.avi.fi/web/avi/lomakkeet#Opetus ja kulttuuri

 

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa