Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2018.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien ihmisten keskuudessa.

Hankkeet voi kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus, ikäihmiset ja erityisryhmät tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Tämä haku ei kuitenkaan sisällä koulupäivän liikunnallistamista, koska näille hankkeille on oma hallitusohjelman kärkihankkeen Liikkuva koulu –haku alkuvuodesta 2018.

Lasten ja nuorten ikäryhmän osalta erityisenä painopisteenä on varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen liittyen varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016) ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamiseen.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/. Hakuaika päättyy 30.11.2017 klo 16:15.

 

Lisätietoja:

Etelä-Suomen AVI: Ylitarkastaja Ilpo Piri, puh. 0295 016 559,

Lounais-Suomen AVI: Ylitarkastaja Anne Taulu, puh. 0295 018 025, 

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, puh. 0295 018 822; Ylitarkastaja Simo Luukkainen, puh. 0295 018 824

Itä-Suomen AVI: Liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, puh. 0295 016 515, 

Pohjois-Suomen AVI: Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663, 

Lapin AVI: Liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, puh. 0295 017 396 

 

Tietoa kehittämisavustuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla:

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset

 

 

Tietoa alueelta

Lappi - Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämishankkeet

Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt 169 000 euroa avustusta alueen kunnille liikunnallisen elämäntavan edistämiseen.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta myönnettiin 15 hankkeelle. Avustusta haki 18 hanketta.  Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden hankkeiden avustussummat vaihtelevat 2 500 eurosta 38 250 euroon.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta myönnettiin seuraaville hankkeille:

Enontekiön kunta 2 500 €
Kemin kaupunki 38 250 €
Kemijärven kaupunki, kaksi hanketta, yhteensä 12 000 €
Pellon kunta, kaksi hanketta, yhteensä 18 750 €
Rovaniemen kaupunki, kaksi hanketta, yhteensä 25 500 €
Kolarin kunta 4 000 €
Muonion kunta 10 000 €
Ranuan kunta 10 000 €
Sallan kunta 15 500 €
Sodankylän kunta 15 000 €
Utsjoen kunta 7 500 €
Ylitornion kunta 10 000 €

Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt vuonna 2017 valtionavustuksia Liikunnallisen elämäntavan paikallisille kehittämishankkeille  yhteensä 149 000 euroa.

Luettelo avustetuista hankkeista on liitteenä.

 

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, puh. 0295 017 396

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty