Liikkuva koulu kehittämisavustus peruskouluille

 

Hakuaika 2/2018

Haettavissa oleva määräraha koko maahan lukuvuodelle 2018-2019 on 7 miljoonaa euroa. Kehittämisavustusta voivat hakea kunnat ja yksityiset koulutuksen järjestäjät peruskouluihin kohdentuvaan toimintaan. Avustusta voidaan myöntää sekä uusille että aiemmin käynnistyneille hankkeille. Hakemukset toimitetaan aluehallintovirastoille.

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvaa koulupäivää omalla tavallaan. Toteutuksessa keskeistä on oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen.

Aluehallintovirasto käsittelee hakemukset ja päättää avustusten myöntämisestä. Hakijoilla on mahdollisuus saada sisällöllistä hankeneuvontaa hankesuunnittelun tueksi liikunnan aluejärjestöjen lasten ja nuorten liikunnan koordinaattoreilta http://www.sport.fi/etusivu/aluejarjestot sekä Liikkuva koulu -ohjelmasta http://www.liikkuvakoulu.fi/ . Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivulta osoitteesta http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikkuva-koulu-ohjelman-kehittamisavustukset-peruskouluille-lukuvuodelle-2017-2018 .

Tietoa alueelta

Liikkuva koulu -ohjelman kehittämishankkeisiin yhteensä 800 000 euroa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 800 000 euroa avustusta Liikkuva koulu -ohjelman kehittämishankkeisiin lukuvuodelle 2017-18. Perusasteen hankkeisiin myönnettiin avustusta 630 000 euroa ja toisen asteen hankkeisiin 170 000 euroa. Avustusta sai yhteensä 35 hakijaa.

Lue lisää...


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa