Liikkuva koulu - ohjelman kehittämisavustus peruskouluille lukuvuodelle 2018-2019


Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset peruskouluille lukuvuodelle 2018 – 2019 ovat haettavana. Kehittämisavustusten tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista peruskouluun. Valtionavustukset myönnetään hallitusohjelman (2015) kärkihankkeen "Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin/Uusi peruskoulu" toimenpiteen "Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva koulu -hanke valtakunnalliseksi" toimeenpanoon lukuvuodelle 2018 - 2019.

Liikkuva koulu –ohjelman kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa peruskouluissa. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvaa koulupäivää omalla tavallaan. Toteutuksessa keskeistä on oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen.

Kuntakoordinaatio on vuoden 2018 toiminnan painopiste. Koordinaatioon ja ohjaukseen liittyvät 1) Liikkuva koulu -ohjausryhmä, 2) kunnan Liikkuva koulu -vastuuhenkilö tai -henkilöt ja 3) koulukohtainen Liikkuva koulu -vastuuhenkilö tai vastuutiimi.

Kehittämisavustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät peruskouluihin kohdistuvaan toimintaan. Yksittäisille kouluille ei suoraan myönnetä avustuksia. 

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/.

Hakuaika päättyy 9.3.2018 klo 16.15.
 

Tietoa alueelta

Avustus 2016 (pdf 21 kt)   Avustus 2017 (pdf 20 kt)  Avustus 2017 2-aste (pdf 14 kt)  Avustus 2018 (pdf 348 kt)

Liikkuva Koulu -hankkeen maksatuspyyntölomake ja hankeselvityslomake (vuosi 2017) löytyvät AVIn nettisivuilta kohdasta "lomakkeet". Alla linkki lomakkeisiin.

http://www.avi.fi/web/avi/lomakkeet#Opetus ja kulttuuri

Lisätietoja: ylitarkastaja Kristian Åbacka p. 0295 016 537


Päivitetty

muualla verkossa