Liikkuva koulu - ohjelman kehittämisavustus peruskouluille lukuvuodelle 2018-2019


Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset peruskouluille lukuvuodelle 2018 – 2019 ovat haettavana. Kehittämisavustusten tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista peruskouluun. Valtionavustukset myönnetään hallitusohjelman (2015) kärkihankkeen "Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin/Uusi peruskoulu" toimenpiteen "Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva koulu -hanke valtakunnalliseksi" toimeenpanoon lukuvuodelle 2018 - 2019.

Liikkuva koulu –ohjelman kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa peruskouluissa. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvaa koulupäivää omalla tavallaan. Toteutuksessa keskeistä on oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen.

Kuntakoordinaatio on vuoden 2018 toiminnan painopiste. Koordinaatioon ja ohjaukseen liittyvät 1) Liikkuva koulu -ohjausryhmä, 2) kunnan Liikkuva koulu -vastuuhenkilö tai -henkilöt ja 3) koulukohtainen Liikkuva koulu -vastuuhenkilö tai vastuutiimi.

Kehittämisavustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät peruskouluihin kohdistuvaan toimintaan. Yksittäisille kouluille ei suoraan myönnetä avustuksia. 

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/.

Hakuaika päättyy 9.3.2018 klo 16.15.
 

Tietoa alueelta

Liikkuva koulu -ohjelman kehittämishankkeisiin yhteensä 800 000 euroa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 800 000 euroa avustusta Liikkuva koulu -ohjelman kehittämishankkeisiin lukuvuodelle 2017-18. Perusasteen hankkeisiin myönnettiin avustusta 630 000 euroa ja toisen asteen hankkeisiin 170 000 euroa. Avustusta sai yhteensä 35 hakijaa.

Lue lisää...


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

muualla verkossa