Hankelupalautakunta & kokoukset

Kokouksia pidetään 1-3 kpl/kk. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

 

Seuraavat kokoukset:

* 21.10.2020
Kokouksessa käsiteltävät hakemukset: 16119, 22940, 26019, 26398, 27113, 28186, 28363, 28687

* 22.10.2020
Kokouksessa käsiteltävät hakemukset: 26902, 26970, 27115, 27959, 27966, 27968

Hakemusten käsittelyaikataulu

Hakemuksia käsitellään yhdessä jaostokokouksessa 8 – 12 kpl hakemusten laajuudesta riippuen. Jos hakemus ei mahdu johonkin jaostokokoukseen, sen käsittely siirtyy seuraavalle jaostolle.

Hakemusten käsittelyaika saa olla korkeintaan 40 työpäivää siitä, kun kaikki tarvittavat tiedot on saatu. Mikäli sinulla on perusteltu syy kiirehtiä käsittelyä, kerro se lähettäessäsi hakemuksen.

Esittelijä lukee hakemuksen ennen jaostokokousta, kertoo hakijalle tai hakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle hakemuksen käsittelyyn ottamisesta ja esittää tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä.  Kysymyksiin on vastattava ennen kokousta. Keskeneräinen hakemus voidaan siirtää seuraavalle jaostolle käsiteltäväksi. Jaosto voi pyytää kokouksessa lisätarkennuksia, jotka tarvitaan päätöksen tekemistä varten. Vastausten saapumisen jälkeen hakemuksen käsittely viedään loppuun ns. sähköpostikäsittelynä. Hyväksytystä hakemuksesta annetaan tieto hakijalle muutaman päivän sisällä päätöksestä.

 

Hankelupalautakunnassa (aiemmin ELLA) on 16 jäsentä ja varajäsentä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lautakunnan jäsenistö edustaa asiantuntemusta eri aloilta: tieteellinen tutkimus, eläinten hoito ja koetekniikat, eläinlääketiede ja käytännön eläinsuojelutyö tai eettiset kysymykset. Lautakunta kokoontuu suuressa kokoonpanossa (kaikki jaostot mukana) 2-4 kertaa vuodessa.

 

Jäsenet toimikaudelle 15.10.2018 - 14.10.2023:

Tieteellisen tutkimuksen asiantuntemus (varajäsenet suluissa):
professori Tuula Heinonen, Espoo (dosentti Satu Kuure, Helsinki) 
dosentti Petteri Piepponen, Helsinki (dosentti Vootele Võikar, Helsinki) 
dosentti Niina Saarinen-Aaltonen, Turku (dosentti Esa Koskela, Jyväskylä)
tutkijatohtori Kari Mäkelä, Oulu (eläinlääketieteen tohtori Ilona Kareinen, Espoo) 

Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten hoitoa ja eläimille tehtäviä toimenpiteitä koskeva asiantuntemus
laboratoriokoordinaattori Niina Kemppinen, Helsinki (tutkimusteknikko Tuula Stranius, Oulu) 
eläinlääkäri Sakari Laaksonen, Oulu (maa- ja metsätaloustieteen maisteri Kirsi Vienola, Vantaa) 
dosentti Satu Mering, Kuopio (tutkijamestari Auli Kiukkonen, Espoo)
dosentti emerita Ulla-Marjut Jaakkola, Turku (koe-eläinhoitaja Anne Kankkunen, Kuopio) 

Eläinlääketieteellinen asiantuntemus: 
eläinlääkäri Anna Meller, Vantaa (eläinlääkäri Brian Mphande, Hyvinkää) 
professori Hanna-Marja Voipio, Oulu (eläinlääkäri Karoliina Alm, Sipoo) 
dosentti Emrah Yatkin, Turku ( eläinlääkäri Lasse Saloranta, Sauvo) 
eläinlääkäri Kai Ökva, Kuopio (eläinlääkäri Paula Lidauer, Jokioinen) 

Käytännön eläinsuojelutyön tai eettisten kysymysten asiantuntemus: 
filosofian maisteri Paula Hirsjärvi, Espoo, (eläinsuojelun asiantuntija Laura Uotila, Sipoo) 
filosofian tohtori Suvi Ponnikas, Malmö, Ruotsi, (eläintenhoitaja Nea Konttinen, Turku) 
filosofian tohtori Kreeta Ranki, Turku, (filosofian tohtori Tiina Kauppinen, Helsinki) 
filosofian tohtori Marianna Norring, Helsinki, (eläinlääkäri Kirsi Swan, Helsinki) 

Lautakunta toimii neljänä jaostona, jotka kokoontuvat vuorotellen käsittelemään hakemuksia. Etelä-Suomen aluehallintoviraston esittelijät valmistelevat hakemukset lautakunnan käsittelyyn. Jaosto voi siirtää hakemuksen käsittelyn lautakunnalle (kaikki jaostot mukana), jos hakemukseen sisältyy linjauskysymys tai jaosto ei myönnä lupaa hankkeelle tai se ei ole yksimielinen luvan myöntämisestä.  

 

Jaostojen kokoonpano 2019-2020:

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty