Lasten ja nuorten osallisuus

Aluehallintovirasto tukee kuntien nuorisopoliittista työtä painottaen siinä erityisesti nuorisolain 8 §:n toteutumista ja lakiuudistuksen toimeenpanoa.

Aluehallintovirasto järjestää koulutusta ja ohjausta nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen perustamisen, toimintaan ja nuorisopoliittiseen työhön liittyvissä asioissa.

Aluehallintovirasto huolehtii myös lakisääteisestä nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevissa asioissa.

Tietoa alueelta

Lasten ja nuorten osallisuus - Lappi

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393

Sähköpostiosoiteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty