Lasten ja nuorten osallisuus

Aluehallintovirasto tukee kuntien nuorisopoliittista työtä painottaen siinä erityisesti nuorisolain 8 §:n toteutumista ja lakiuudistuksen toimeenpanoa.

Aluehallintovirasto järjestää koulutusta ja ohjausta nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen perustamisen, toimintaan ja nuorisopoliittiseen työhön liittyvissä asioissa.

Aluehallintovirasto huolehtii myös lakisääteisestä nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevissa asioissa.

Tietoa alueelta

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen toiminnan tukemiseksi ja monialaisen yhteistyön kehittämiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää vuosittain koulutusta (katso ylävalikosta kohta Ajankohtaista > Tapahtumat ja koulutukset). Lisäksi järjestetään alueellisia ja paikallisia tilaisuuksia sopimuksen mukaan.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa