Lapsi- ja nuorisopolitiikan alueellinen kehittäminen ja koordinaatio

Nuorisolain (72/2006) 4 §:n mukaisesti valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman, joka linjaa valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoitteet sekä valtion aluehallinnon ja kuntien vastaavan ohjelmatyön suuntaviivat.

Ohjelman strategiset tavoitteet liittyvät aktiiviseen kansalaisuuteen ja sosiaaliseen vahvistamiseen, vapaa-ajantoimintaan, työllisyyteen ja toimeentuloon, terveyteen, asumiseen, yhdenvertaisuuteen, koulutukseen sekä muihin lapsia ja nuoria koskeviin ajankohtaisiin asioihin.

Aluehallintovirastojen nuorisotoimet koordinoivat lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman alueellista toteuttamista. Toiminnalla pyritään edistämään nuorisotyön ja -politiikan keskeisiä kehittämisalueita ja tukemaan paikallista toimintaa.

Avustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen toimintaan

Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin sekä hankkeisiin, joiden avulla alueelliset ja paikalliset nuorisoalan toimijat edistävät nuorisotoimialan ja nuorisotyön kansainvälistymistä.

Nuorisoalan paikallistason kansainvälisen toiminnan avustus voidaan myös myöntää nuorten kulttuuriryhmien Suomesta ulkomaille suuntautuville esiintymismatkoille.

Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö.

Vuoden 2017 määrärahasta myönnettävien avustusten hakemusten on oltava perillä aluehallintovirastossa 1. hakukierroksen osalta viimeistään 18.4.2017 klo 16:15 ja 2. hakukierroksen osalta 16.10.2017 klo 16:15.  Ensimmäisen hakukierroksen määräajan jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään seuraavalla kierroksella. Toisen hakukierroksen määräajan jälkeen saapuneet hylätään.

Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät sivun oikeasta laidasta.

Tietoa alueelta


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa