Kuntien liikuntatoimen peruspalvelujen arviointi

Aluehallintovirastojen lakisääteisenä tehtävänä on arvioida peruspalveluja alueellisesti.

Arviointituloksista laaditaan sekä alueellinen että valtakunnallinen arviointiraportti.
Liikuntatoimen arviointikohteet sovitaan yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa