Kuluttajaluotot

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa kuluttajaluottojen markkinoinnin ja luottosopimusten lainmukaisuutta.

AVIin voi tehdä ilmoituksen lainvastaisesta kuluttajaluottojen markkinoinnista. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi mikä yritys tai elinkeinonharjoittaja luottoa on markkinoinut ja missä markkinointivälineessä luottoa on tarjottu.

Kuluttajaluotolla tarkoitetaan kaikkia elinkeinonharjoittajan kuluttajalle tarjoamia luottoja. Niitä ovat esimerkiksi erilaiset tililuotot, osamaksukauppa, luottokorttiluotot ja pankkilainat. Luotonantajan on noudatettava lakia ja hyvää luotonantotapaa sekä meneteltävä vastuullisesti luottosuhteen kaikissa vaiheissa.

Jos elinkeinonharjoittaja ei AVIn ohjaustoimista huolimatta korjaa säännösten vastaista markkinointia, AVI siirtää asian Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsiteltäväksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta tällaista menettelyä tai uudistamasta sitä tai siihen rinnastettavaa menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

Tietoa alueelta

Kuluttajaluotot - Pohjois-Suomi

  • tarkastaja Sirkka Partala, p. 0295 017 583

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty